Polio-vaccinaties (1)

In zijn artikel "Vrij spel voor polio in orthodoxe enclaves' (NRC Handelsblad, 22 september), schreef Bram Pols, dat Jehova's Getuigen weigeren zich te laten vaccineren.

Dat is niet juist. Jehovah's Getuigen hebben daar nooit principiële bezwaren tegen gehad. Hooguit zou een individuele getuige kunnen beslissen een inenting te weigeren op grond van niet-religieuze argumenten.

    • E. Mulder