Onderzoek nut tv-sponsoring door overheid

DEN HAAG, 29 SEPT. Het kabinet zal een onderzoek instellen naar nut en noodzaak om zendtijd te kopen of programma's financieel te ondersteunen.

Dit schrijft premier Lubbers in een brief aan de Tweede Kamer na een omstreden optreden van minister Kok (financiën) in de Vijf Uur Show van RTL4.

De voorlichtingsdiensten van de verschillende departementen zullen programma's waar zij financieel aan bijdragen onder de loep nemen en een advies uitbrengen. “Na dit advies zal het kabinet een standpunt bepalen”, aldus Lubbers die de brief schreef op verzoek van de fracties van CDA, VVD en D66.

Deze partijen hadden de regering vragen gesteld over het optreden van Kok in het RTL4-programma, waarvoor het departement 65.000 gulden zou hebben betaald.

Lubbers wijst er in de brief op dat het ministerie van financiën een informatief programma over de rijksbegroting heeft verzorgd op vrijdag 11 september, waarvoor een bedrag van 65.000 gulden werd betaald aan RTL4. Hij voegt er echter aan toe dat het daarbij ging om “een extra uitzending”. De reguliere uitzending van de Vijf Uur Show - waarin Kok optrad - was op maandag 14 september. In beide uitzendingen werd reclame gemaakt voor een computer-begrotingsspel dat het ministerie ter gelegenheid van Prinsjesdag op de markt heeft gebracht.

Volgens Lubbers was het optreden van Kok op televisie “vergelijkbaar met de gang van zaken” in eerdere jaren. “De minister is niet opgetreden in de extra uitzending van 11 september 1992 waarvoor eerder genoemd bedrag beschikbaar werd gesteld”, aldus Lubbers.

De brief biedt tevens een overzicht van de programma's die mede tot stand komen met financiële steun van de ministeries. Het grootste bedrag - 3,4 miljoen gulden - wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van ontwikkelingssamenwerking voor voorlichtende programma's over de Derde wereld. Deze gelden worden deels besteed via de Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO). Op de tweede plaats komt het ministerie van Verkeer en Waterstaat (ruim drie miljoen) dat onder andere het NCRV-programma "Familie Oudenrijn' voor 1,5 miljoen steunt. Op de derde plaats staat het ministerie van WVC met 2,6 miljoen, gevolgd door het ministerie van financiën met ruim twee miljoen. De departementen dragen in totaal voor een bedrag van ruim zeventien miljoen gulden bij aan programma's en documentaires voor radio en televisie.