Minder verlies voor United Dutch

United Dutch, onder meer eigenaar van een groot bosbouwbedrijf in Guyana, heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 5,3 miljoen gulden na een verlies van 50,7 miljoen in de eerste helft van vorig jaar.

De omzet liep terug van 27,7 naar 9,8 miljoen gulden. Om de resultaten te kunnen vergelijken zijn de cijfers van vorig jaar herzien, zo heeft United Dutch bekendgemaakt.

De onderneming, die ook een belang heeft in het Londense Wembley-stadion (maar die de Wembley-resultaten nog niet in de halfjaarcijfers verwerkte), voltooide in juni een omvangrijke herstructurering, waarbij een groot deel van haar onroerend goed van de hand werd gedaan. De nominale waarde van de aandelen werd teruggebracht van 5 tot 1 gulden.

United Dutch zal binnenkort een bericht publiceren over de uitgifte van ruim 24 miljoen aandelen die tegen 2,50 gulden per stuk zullen worden geplaatst.

Dit jaar verwacht UD overeenstemming te bereiken over een verdere vermindering van de schulden. Die bedroegen in 1989 434 miljoen gulden tegen eind vorig jaar 307 miljoen. In juli liet de directie weten dat de schuld dit jaar 193 miljoen kleiner zou worden.

Na herkapitalisatie en herfinanciering zou het eigen vermogen (per 30 juni) zijn uitgekomen op 193 miljoen gulden. Ondanks het verlies over de eerste helft van het jaar verwacht de onderneming dit jaar quitte te kunnen draaien, als tenminste de voorgenomen verdere verkoop van activa doorgaat.