Maatregelen nodig om achterstand op Japanse concurrentie in te lopen; Veel banen weg in Europese autobouw

ROTTERDAM, 29 SEPT. In de Europese auto-industrie zullen de komende zeven tot acht jaar 150.000 arbeidsplaatsen - omstreeks 17 procent van het totale personeelsbestand - verloren gaan als gevolg van het streven naar hogere produktiviteit en meer doelmatigheid.

Dit voorspelt het in de auto-industrie gespecialiseerde adviesbureau Ludvigsen Asssociates in een rapport over het inlopen van de achterstand in efficiency die de Europese auto-industrie heeft opgelopen op de Japanse concurrentie.

“De bedrijfstak is al begonnen duizenden mensen te ontslaan”, licht onderzoeker Nigel Hill van Ludvigsen toe. Hij wijst erop dat de Europese autofabrikanten nog niet de helft van de produktiviteit bereiken die in Japan gewoon is en slechts iets meer dan tweederde van de produktiviteit in de Amerikaanse auto-industrie. De produktiviteit wordt gemeten naar het aantal uren dat nodig is om een auto te assembleren.

Als Europese autofabrieken volgens Japanse produktiviteitsnormen zouden werken, luidt Hills conclusie, dan hebben ze zo'n 150.000 werknemers te veel in de assemblage aan de slag.

De prognoses van het onderzoeksbureau sluiten aan bij andere sombere voorspellingen over de toekomst van de Europese autosector. De Duitse auto-industrie maakt zich in toenemende mate zorgen over de hoge loonkosten, de korte werktijden, hoge belastingen en toenemende milieuvoorschriften. De loonkosten per uur in de Duitse auto-industrie bedroegen volgens de Duitse vereniging van autofabrikanten VDA vorig jaar 44,47 D-mark, ruim 10 D-mark meer dan die in Japan en 8,5 mark meer dan in de VS. Mede gezien de minder florissante afzetperspectieven verwacht VDA-directeur prof. A. Diekmann dat alleen al in de Duitse automobielsector op wat langere termijn 100.000 tot 200.000 van de in totaal 1,7 miljoen banen zullen verdwijnen.

De laatste tijd nemen de orders voor de Duitse autofabrikanten aanmerkelijk af, de autoverkoop in Duitsland zelf daalde in juli met maar liefst 37 procent. Vergeleken met dit voorjaar is de orderontvangst in de zomermaanden met een kwart tot een derde gedaald. Diekmann verwacht dat deze teruggang zich binnen niet al te lange tijd zal vertalen in produktievermindering.

De Duitse sportwagenfabrikant Porsche kondigde vandaag aan nog eens duizend banen te willen schrappen. De onderneming liet weten dat de huidige economische omstandigheden, waaronder de almaar dalende afzet, dwingen tot reorganisatie en verdere vermindering van de personeelssterkte.

Vier maanden geleden liet Porsche weten in het lopende boekjaar 850 banen te zullen opheffen. Op het ogenbik heeft Porsche 8062 mensen in dienst.

Mercedes-Benz heeft aangekondigd 20.000 banen te zullen schrappen, waarvan de helft nog dit jaar. De winst van Daimler-Benz steeg in de eerste helft van dit jaar nog met 16 procent, maar het concern signaleert inmiddels een afnemende vraag naar Mercedessen. Bij Opel zullen in vijf jaar 6000 arbeidsplaatsen vervallen. VW kondigde eerder dit jaar een personeelsstop aan. VW kwam medio september met een bezuinigingplan in reactie op de ontwikkelingen op de valutamarkten. Het concern wil investeringen verminderen en bezuinigen op het aantal opdrachten aan derden. De autofabrikant wil binnen vijf jaar 12.500 arbeidsplaatsen schrappen op een totaal van 126.000.

In de Britse auto-industrie is de nood hoog gestegen. Door de aanhoudende recessie raken Ford en Rover hun Fiesta's en Escorts nauwelijks meer kwijt. Beide bedrijven hebben onlangs werktijdverkorting tot drie dagen per week aangekondigd.

Loonkosten in de automobielindustrie

in D-mark per uur*

19801990 1991

België 28,14 32,9535,12

Duitsland 26,84 41,9144,47

Frankrijk 19,66 25,7126,76

Groot-Brittannië 14,95 24,9326,64

Italië 17,73 28,6331,73

Japan 14,50 29,1034,27

Nederland 23,33 30,2431,34

Zweden 28,60 42,7846,11

Spanje 12,63 27,0130,01

Verenigde Staten 24,83 33,1335,72

*Omgerekend op basis van gemiddelde wisselkoersen

BRON: VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE, FRANKFURT

    • Ben Greif