Lamont aan Duitsers: het spijt me

BLACKPOOL/BRUSSEL, 29 SEPT. Heeft Norman Lamont, de Britse minister van financiën, nu gisteren in Brussel wel of niet zijn excuses aan de Duitsers aangeboden voor de onvriendelijke uitlatingen in de nasleep van de sterling-crisis? “Ja”, zeggen de Britse media vrijwel eensgezind en openen de kranten met het verhaal. “Nee”, zeggen Lamonts medewerkers, die sinds gisteravond alle redacties zijn gaan bellen.

“De ongelofelijke mr. Lamont”, zet de regeringsgezinde Daily Telegraph geïrriteerd boven een hoofdartikel, waarin zij Major zo goed als adviseert nu toch maar van deze schatbewaarder afscheid te nemen.

Engelse kranten spraken vanmorgen van “een verbijsterend inslikken van woorden” (Daily Mail) en “wat neerkomt op een verontschuldiging” (The Independent) en “spijtbetuigingen” (The Guardian) naar aanleiding van uitlatingen van Lamont, gisteren in Brussel.

Daar zat de minister in zijn rol van EG-voorzitter een vergadering van Europese ministers van financiën voor, die voor hem ongunstig afliep. De Europese partners bleken niet bereid tot fundamentele wijzigingen van het EMS. Bovendien zette Duitsland, gesteund door anderen, vraagtekens bij de hoogte van de Britse bijdrage aan de EG. De Duitse staatssecretaris van financiën, Horst Kohler, beschuldigde vervolgens Tory-politici en de Britse pers van “onnauwkeurige en onaanvaardbare aanvallen” op Duitsland. Hij noemde met name Margaret Thatchers medestander Lord (Norman) Tebbit die de Duitse Bank van "samenzweringen' heeft beschuldigd. Kohler refereerde ook aan kranteartikelen die de Bundesbank als een verlengstuk van de nazi's hadden afgebeeld.

Op zijn persconferentie herhaalde Norman Lamont wat hij tegen zijn collega's had gezegd in de vergadering: dat het hem speet als recente uitlatingen van Britse zijde op de Duitse regering en de Bundesbank “gevoelens in Duitsland op enigerlei wijze hebben gekwetst”. De chancellor voegde daaraan toe: “Het spijt mij als er iets gezegd is waaraan zij aanstoot nemen. Het is duidelijk dat er soms onbehouwen en moeilijke uitlatingen zijn gedaan. Er is heel wat controverse geweest. Het spijt mij als dat aanstoot heeft gegeven. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor alles wat er in de pers verschijnt.”

Het Britse ministerie van financiën zegt nu dat de nadruk op de laatste zin in die verklaring moet vallen en dat er geen sprake van is dat Lamont persoonlijk zijn excuses aan de Duitsers heeft aangeboden. Lamont zelf zei vanmorgen dat hij niet terugkomt op wat hij vorige week in het Lagerhuis heeft uitgesproken. Daar legde de chancellor de schuld van de sterling-crisis en de Britse terugtrekking uit het EMS mede bij de regering in Bonn en bij de Duitse Bundesbank.