Kosto vreest ontsporen van migratie

AMSTERDAM, 29 SEPT. Het Nederlandse asielbeleid moet de migratiestromen beheersen. Doet het dat niet, dan ontstaat ontwrichting en desintegratie. De bewijzen daarvan kunnen momenteel in Duitsland worden gevonden, aldus staatssecretaris Kosto (justitie) gisteravond in de Rode Hoed in Amsterdam.

De bewindsman werd opgewacht door enkele demonstranten tegen het vreemdelingenbeleid van de regering. De bijeenkost werd streng bewaakt door de politie. Twee bezoekers werden verwijderd toen zij een poster wilden ophangen.

De "religieus socialistische vereniging' AG der Woodbrookers had Kosto gevraagd zijn beleid ten aanzien van vreemdelingen in een breder kader te plaatsen. Kosto hield beleidsmatige voordracht, waarin hij zijn doelstellingen en methoden uiteenzette. “Strikt genomen vragen te veel vreemdelingen om hier te worden toegelaten”, aldus Kosto, die daarbij niet zozeer doelde op het gebrek aan ruimte, als wel op de druk waaronder de sociale voorzieningen en de arbeidsmarkt in Nederland staat. “Waar het dringen is, raakt de tolerantie in de knel.”

Kosto waarschuwde ervoor dat de term "racisme' niet te gauw gebruikt mag worden, zoals politiek links dat volgens hem doet. Dat woord “ligt als een molensteen op wat grote problemen zijn”. Vooral de mensen “aan de onderkant van de samenleving” - die immers het meest met de allochtonen te maken hebben - zouden door een dergelijk etiket geïsoleerd worden. Kosto prees VVD-leider Bolkestein die het vraagstuk van de allochtonen "bespreekbaar' heeft gemaakt.

Integratie, een belangrijk onderdeel van het regeringsbeleid, vergt volgens Kosto een inspanning van beide partijen. Ritueel slachten, dragen van hoofddoekjes in de klas vond hij nog allemaal best, maar er zijn grenzen die niet overschreden mogen worden. Kosto zag namelijk een gevaar in de cultuurschok die migratie met zich meebrengt. De “totaal andere herkomst” van de vreemdelingen “en de belemmeringen op de weg naar integratie vormen als het ware een criminogene cocktail”. Bovendien duidt “veel van de jeugdcriminaliteit op gebrek aan binding aan de samenleving”, aldus Kosto. Actieve integratie, dat is het recept van Justitie.