Irak wil nu weer met VN over export olie praten

NEW YORK, 29 SEPT. Irak heeft aangeboden de afgebroken onderhandelingen met de Verenigde Naties over beperkte olieleveranties ter bekostiging van onder andere humanitaire hulp te hervatten. Het Iraakse aanbod is bedoeld om een Amerikaans initiatief te ondergraven om de bevroren Iraakse tegoeden in het buitenland in beslag te nemen. Dat geld zou volgens een Amerikaanse ontwerp-resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moeten worden gebruikt om de VN-hulp aan Irak te betalen - het Westen bereidt op het ogenblik een grote hulpoperatie voor de Koerden in Noord-Irak voor - en andere kosten die de VN in Irak maken te dekken.

De Veiligheidsraad heeft Irak meer dan een jaar geleden toestemming gegeven onder stringente voorwaarden voor een bedrag van 1,6 miljard dollar olie te exporteren. De onderhandelingen daarover zijn echter tot nog toe steeds gestrand omdat Irak de voorwaarden van de VN als aantasting van zijn soevereiniteit beschouwt.

In een memorandum aan alle 15 leden van de Veiligheidsraad heeft Bagdads VN-missie in New York Iraks eigen voorwaarden naar voren gebracht, die overigens niet veel kans maken te worden aanvaard. Zo heeft zij voorgesteld voor een bedrag van 4 miljard dollar over een periode van zes maanden olie te exporteren. Verder herhaalt zij Bagdads bezwaren tegen export via de pijpleiding naar Turkije, zoals de VN eisen, en wijst zij de VN-eis af dat VN-functionarissen vrije toegang krijgen tot alle delen van het land. Het aantal VN-bewakers in het land moet worden verminderd van 500 tot 155. Irak heeft in juni geweigerd een akkoord met de VN te verlengen in het kader waarvan 500 bewakers en 600 hulpwerkers in Irak waren gestationeerd. Als gevolg daarvan is het humanitaire programma van de VN in Irak langzaam vastgelopen. (AP)