Inenten tegen polio is nodig voor een veel kleinere groep

ROTTERDAM, 29 SEPT. Een veel kleinere groep dan aanvankelijk was opgeroepen dient zich tegen polio te laten inenten. De geneeskundig hoofdinspecteur, G. Siemons, schrijft dit in een open brief die vandaag als advertentie in de dagbladen verschijnt. Zo hoeven personen van 41 jaar en ouder niet te worden ingeënt aangezien deze groep door vroegere inenting of op natuurlijke wijze is beschermd, aldus de brief. Alleen degenen die met de nu bekende besmette patiënten in contact zijn geweest - en nog niet waren ingeënt - en mensen tot en met veertig jaar die niet of nog niet volledig zijn ingeënt zouden nu moeten worden gevaccineerd.

De brief is geschreven na overleg met deskundigen in de Gezondheidsraad. Op deze manier hoopt de hoofdinspecteur een einde te maken aan, wat hij noemt, “de onnodige onzekerheid” die is ontstaan door “de onrust over de polio-epidemie in de Alblasserwaard”. De onrust is mede ontstaan doordat het ministerie van WVC en de GGD-en in het land de afgelopen weken uiteenlopende leeftijdscategoriën hebben opgeroepen zich te laten vaccineren.

De vaccinatiecampagne heeft ook gisteren op verschillende plaatsen in het land tot chaos geleid. In Rotterdam moest de politie extra personeel, onder wie politie te paard, inzetten om de enorme toeloop bij de GGD in goede banen te leiden. Onder de wachtenden ontstonden kleine opstootjes. In het begin van de middag moesten nieuwkomers al worden teruggestuurd omdat ze gisteren niet meer aan de beurt zouden komen.

Het Drechtstedenziekenhuis en het Merwedeziekenhuis in Dordrecht overwegen nieuw personeel te verplichten zich tegen polio te laten vaccineren. In beide ziekenhuizen wordt een poliopatiënt behandeld. Een deel van het huidige personeel is om godsdienstige redenen niet tegen polio ingeënt. Die personeelsleden kunnen echter niet alsnog worden verplicht zich te laten inenten.

Volgens directeur algemene zaken van het Drechtstedenziekenhuis, W.A. van der Meeren, is een algehele vaccinatieplicht voor nieuw personeel op dit moment nog niet aan de orde. “Wij gaan eerst in kaart brengen hoe groot het probleem nu werkelijk is. Wij hebben hier goede protestants-christelijke medewerkers, die om hen moverende redenen niet zijn ingeënt. Maar wij willen geen enkel risico nemen.”

Het Merwedeziekenhuis is na de opname van de eerste poliopatiënt, een 14-jarige scholier uit Streefkerk, begonnen met een vaccinatieprogramma voor het personeel. Niet elk personeelslid is daarop ingegaan, van wie sommigen om pricipiële redenen, aldus een woordvoerder. Er is voor gezorgd dat deze medewerkers niet in contact komen met poliopatiënten.

De vakbond voor verplegend personeel, NU'91, vindt dat haar leden zich niet mogen beroepen op gewetensbezwaren om zo onder vaccinatie tegen polio uit te komen. Daarvoor zijn volgens haar de risico's te groot. “Van een ethisch dilemma is hier geen sprake”, aldus een verklaring. De christelijke vakbond CFO vindt daarentegen dat bezwaren van personeel dat zich om godsdienstige redenen niet wil laten vaccineren, gerespecteerd moet worden. Wel doet de bond een “groot moreel appèl op de weigeraars om zich af te vragen of het verstandig is om op deze wijze anderen ongevraagd in gevaar te brengen.”