Iedereen doctorandus

Aansluitend op de kroniek "Iedereen doctorandus' van Marc Chavannes (NRC Handelsblad, 9, 12 en 19 september) het volgende:

Toen ik in 1939 in Leiden slaagde voor mijn doctoraal examen kreeg ik niet alleen het recht om “phys. dra” achter mijn naam te vermelden, maar kreeg ik drie lesbevoegdheden: natuurkunde, mechanica en cosmografie.

In de loop van de jaren verdween eerst mechanica als lesvak. (Nog maar twee bevoegdheden.) Daarna verdween cosmografie van de lijst. (Nog maar één lesbevoegdheid.) Een paar jaar geleden werd voorgesteld om natuurkunde op te nemen in het vak “natuurwetenschappen” (waaronder scheikunde en biologie, waarvoor ik niet bevoegd ben). Als de minister zich een beetje haast eindig ik mijn leven straks met nul bevoegdheden.

Ondertussen verloor ik ook de graad "dra', maar mocht ik als een soort van titel "dra' vóór mijn naam vermelden. Deze opwaardering was niet van lange duur. Terwijl mijn generatie nog ten minste zes jaar zwoegde om het diploma te halen, werd de studieduur tot vier jaar bekort, met alle gevolgen van dien. Een gedevalueerde titel dus, die volgens sommigen dan ook afgeschaft dient te worden. Als ze zich een beetje haasten, eindig ik straks mijn leven zonder academische graad of titel.

Toch wel jammer van al het werk, en vooral van het geld dat mijn ouders geofferd hebben in de tijd toen studie-toelagen nog niet bestonden.

    • E. Beer-Sieburgh