FNV beperkt looneis tot 4,5 procent

AMSTERDAM, 29 SEPT. De meeste vakbonden die zijn aangesloten bij de vakcentrale FNV zullen hun looneis voor 1993 beperken tot 4,5 procent. Werkgevers moeten op hun beurt bereid zijn afspraken te maken over uitbreiding van werkgelegenheid.

Dit hebben de FNV-bonden gisteren in Amsterdam afgesproken. Drie bonden - vervoersbond, voedingsbond en journalistenbond - behouden zich het recht voor van deze koers af te wijken.

Als de werkgevers weigeren "meer en betere banen' te scheppen, willen de FNV-bonden hen niet direct confronteren met een hogere looneis. Pas na overleg met de vakcentrale kan eventueel een hogere looneis worden gesteld. “Afstraffing met een hogere looneis blijft mogelijk”, aldus CAO-coördinator J. Draijer.

De werkgevers kritiseerden in een eerste reactie de opstelling van de FNV-bonden. Een looneis van 4,5 procent vraagt om “ruzie”, zoals NCW-voorzitter drs. J.C. Blankert zei, omdat dat zou neerkomen op een onaanvaardbare loonkostenstijging voor werkgevers van meer dan 8 procent.

FNV-voorzitter J. Stekelenburg herhaalde gisteren na afloop van het overleg met de bonden zijn teleurstelling over het uitblijven van "centraal overleg' tussen werkgevers, werknemers en kabinet over het sociaal-economische beleid voor volgend jaar. Hij hekelde de terughoudende opstelling van minister De Vries (sociale zaken) die “bezig is met het delegeren van de onmacht naar beneden toe”, aldus Stekelenburg.

Pag 20: Vakcentrale kritiseert De Vries

Ook kritiseerde FNV-voorzitter Stekelenburg de recente uitlating van minister De Vries, dat de looneisen van de bonden “te hoog” zouden zijn. “Een lichtzinnige en kwalijke manier om het proces binnen de FNV-bonden om tot een afgewogen evenwicht tussen werk en loon te komen, tegen te gaan”, aldus Stekelenburg.

De uitkomst van het FNV-beraad biedt volgens Stekelenburg alle mogelijkheden voor beheersing van de loonkosten volgend jaar. “Kom maar eens om deze percentages in de rest van Europa.”

Stekelenburg wil vooralsnog niets weten van bijstelling van het inflatie-cijfer voor volgend jaar. De Vries liet weten dat de inflatie voor volgend jaar op 3 procent zal uitkomen in plaats van op 3,75 procent, zoals het Centraal Planbureau raamt. De FNV blijft uitgaan van 3,75 procent inflatie, wat ook de minimale looneis in de bedrijven is. “We kunnen niet bij iedere valutaschommeling de uitgangspunten van ons CAO-beleid veranderen”, aldus Stekelenburg.

De FNV-voorzitter sprak gisteren voorkeur uit voor CAO's met een looptijd van twee of meer jaar, mits er goede afspraken over uitbreiding van de werkgelegenheid worden gemaakt. De Industriebond FNV koos vorige week op dezelfde conditie voor tweejarige contracten. De grafische bond (Druk en Papier) maakte gisteren bekend voor de komende drie jaar genoegen te willen nemen met behoud van koopkracht in ruil voor langdurige werkgelegenheidsafspraken.

Niet bekend

De drie FNV-bonden die een afwijkend geluid willen kunnen voeren, doen dat om uiteenlopende motieven. De vervoersbond wil zich niet op voorhand vastleggen en wil zijn leden laten beslissen. De voedingsbond heeft al een looneis van 4,75 procent gesteld, maar is bereid een kwart punt minder alsnog aan de leden ter overweging te geven. Tenslotte wil ook de journalistenbond 4,5 procent wel als “richtlijn” hanteren, maar niet als bovengrens.