EVO wil Franse vervoerders voor rechter dagen

DEN HAAG, 29 SEPT. De EVO, de ondernemingsorganisatie voor logistiek en transport, bereidt een rechtszaak voor tegen Franse transportondernemingen die deze zomer hebben deelgenomen aan massale wegblokkades in Frankrijk.

De EVO hoopt met een gerechtelijke uitspraak in Frankrijk nieuwe grootschalige wegblokkades bij voorbaat te kunnen tegengaan. Dit heeft mr. D.M. Andela, jurist bij de EVO, desgevraagd meegedeeld.

De EVO ziet zijn pogingen echter geblokkeerd door de Franse overheid. De Fransen weigeren de identiteit vrij te geven van de bedrijven die tot de wegblokkades hebben aangezet. (“De Franse prefecten proberen de zaak te traineren.”) De EVO schakelt nu de Nederlandse ambassade in Parijs in en zal zo nodig minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) verzoeken “haar politieke invloed” aan te wenden, aldus Andela.

Door de wegblokkades die afgelopen zomer in Frankrijk door woedende vrachtwagenchauffeurs werden opgeworpen uit protest tegen ondermeer de introductie van een zogenoemd puntenrijbewijs, heeft het Nederlands bedrijfsleven volgens berekeningen van de EVO totaal voor “enkele honderden miljoenen guldens” schade opgelopen.

Dank zij een van haar oplettende leden (bloemenhandel Wesseling) beschikt de EVO over foto's van nummerborden van enkele vrachtwagens die nadrukkelijk en zeer actief aan de blokkades hebben meegedaan en ook andere wagens hebben aangezet tot blokkades. De EVO is nu geruime tijd bezig om de identiteit van de chauffeurs en de bedrijven te achterhalen om deze vervolgens met een schadeclaim te confronteren.

Betalen de gedaagden niet (waarop de EVO nu min of meer rekent) dan begint de Nederlandse werkgeversorganisatie een juridische procedure in Frankrijk en hoopt ze op een gerechtelijke uitspraak à la die van de Nederlandse rechter.

In 1985 spande de EVO een juridische procedure aan tegen de Vervoersbond FNV omdat deze, naar aanleiding van een hoog oplopend loonconflict, vrachtwagenchauffeurs had aangezet tot massale wegblokkades. De rechter bepaalde toen dat de vervoersbond zich schuldig had gemaakt aan een “onrechtmatige daad” omdat de bond met de acties te weinig rekening had gehouden met de belangen van derden.

“Als de Franse rechter de wegblokkades ook als onrechtmatige daad ziet, hebben we een middel om individuele bedrijven die met acties meedoen in hun portemonnee te raken. Dat werkt altijd het snelst”, meent Andela.

Volgens Andela heeft de EVO dank zij de gerechtelijke uitspraak een aantal wegblokkades in Nederland kunnen voorkomen. “Verpleegkundigen hebben bijvoorbeeld afgezien van massale wegblokkades nadat wij hen op de hoogte hadden gesteld dat wegblokkades als onrechtmatige daad kunnen worden opgevat”, aldus Andela. “En ook taxi's hebben uiteindelijk blokkades afgeblazen.”

De EVO voelt zich gedupeerd door steeds weer terugkerende wegblokkades in Europa. “Alleen al het afgelopen jaar is het beoogde vrije verkeer in de verschillende EG-landen meer dan honderd keer belemmerd door wegblokkades”, constateert Andela. “Steeds meer ontevreden bevolkingsgroepen negeren democratische besluitvormingsprocessen en trachten overheden te chanteren met het blokkeren van wegen.”

    • Geert van Asbeck