Dr. J.E.J.M. van Himsbergen (44) is door de ...

Dr. J.E.J.M. van Himsbergen (44) is door de Rijksuniversiteit Utrecht aangesteld als hoogleraar in de theoretische natuurkunde.

In 1976 promoveerde hij in Utrecht met het proefschrift "Fre-magnon bound states in Heisenberg ferro magnet'. In 1980 was hij verbonden aan de Case Western Reserve University Cleveland (VS). Momenteel is hij directeur van het Utrechtse Instituut voor theoretische fysica.