De Morgen

BRUSSEL, 29 SEPT. Het conflict tussen de redactie en de uitgever van het Vlaamse dagblad De Morgen verscherpt zich.

De redacteuren hebben besloten zich te houden aan de oude deadlines van hun krant en niet in te gaan op het verzoek van grootaandeelhouder/drukker De Persgroep om al om kwart over acht 's avonds te sluiten. Dat betekende dat de krant gisteravond pas werd gedrukt na Het Laatste Nieuws, ook een uitgave van De Persgroep. Daardoor verscheen De Morgen niet op tijd om nog bij de postabonnee's te worden bezorgd. Vanmiddag zou verder worden overlegd over het conflict.