Corruptie (2)

Voor zover ik mij herinner, hielden Hofstra en Drees geen moralistische betogen tegen het volk van Nederland. Hoe anders is dat nu, nu de ministers bij herhaling ons vermanend toespreken over de verloedering, het gebrek aan fatsoen, etc. En dat terwijl de heer Lubbers bij een officieel bezoek aan het Midden-Oosten óók nog even de uitstaande schuld aan Hollandia-Kloos ter sprake bracht, en er geen been in ziet om een reisje naar Barcelona te accepteren. Uit de krant heb ik begrepen dat het Hirsch Ballin was die het beleid tegenover de Antillen destijds drastisch heeft gewijzigd, welk gewijzigd beleid heeft gevoerd tot de "curatelestelling' van nu. Als dit zo is, heb ik een woord van spijt van de minister tot nog toe gemist.

In mijn ogen is het ergerlijkste voorbeeld van hoe weinig de politici de regels op zichzelf toepassen of zich van de voorbeeldwerking bewust zijn, de benoeming van de heer Koning tot voorzitter van de Algemene Rekenkamer. In zijn periode als staatssecretaris heeft hij persoonlijk de aanslagen van een aantal kennissen in gunstige zin bijgesteld. Hoewel iedereen erkende dat hij hier wettelijk het recht toe had, zijn er opmerkingen over gemaakt in de Kamer. Maar de benoeming in deze functie heeft de Kamer zonder morren laten passeren.

Als is het een zeer Nederlands aanbeeld waarop Van Wijnen heeft gehamerd, ik blijf hopen dat hij het regelmatig zal herhalen: “Frappez, frappez toujours!” Misschien is er eens iemand in Den Haag die het zich aantrekt.

    • Prof.Ir. N.L. Prak