CDA hecht niet langer aan snelle invoering van WAO

DEN HAAG, 29 SEPT. Het CDA rekent er niet langer op dat de nieuwe WAO-wet per 1 januari 1993 kan ingaan. “Wij gaan er vanuit dat het 1 juli 1993 wordt”, zei het Tweede-Kamerlid P.J. Biesheuvel, sociale-zekerheidspecialist voor het CDA, vanochtend desgevraagd.

CDA-fractievoorzitter Brinkman zei zaterdag nog in een vraaggesprek met het Eindhovens Dagblad dat het CDA als “inzet” heeft om de besluitvorming over de WAO-voorstellen “voor 1 januari” af te ronden.

Biesheuvel verzet zich verder met klem tegen de suggestie van PvdA-fractieleider Wöltgens dat de daling van de WAO-premie erop duidt dat het beroep op de WAO nu al daalt. Die premiedaling is volgens Biesheuvel louter een kwestie van inkomenspolitiek van het kabinet. Met 1 juli 1993 als ingangsdatum wordt niet alleen de verlaging van de uitkeringen voor nieuwe WAO-gevallen met een half jaar uitgesteld, maar ook de politiek gevoelige bevriezing van bestaande uitkeringen voor WAO'ers jonger dan 50 jaar. De Tweede-Kamerfractie van de PvdA verzet zich, net als de VVD, D66 en andere oppositiepartijen, tegen die bevriezing.

De tweede voorzitter van de PvdA, R. Vreeman, suggereerde eind vorige week op een feestelijke bijeenkomst van het FNV dat het conflict tussen beide coalitiepartners kan worden opgelost door pas later over een eventuele bevriezing te beslissen. Partijleider Kok liet zich vorige week ook in deze trant uit. Volgens Vreeman mogen, als het beroep op de WAO volgend jaar zomer niet meer stijgt, bestaande uitkeringen niet worden bevroren.

Biesheuvel acht de kans dat het beroep op de WAO komend voorjaar nog steeds groeit “vrij groot”. Het CDA beslist daarom liever nu tot bevriezing. Het effect van uitstel van de ingangsdatum van de nieuwe wet van 1 januari tot 1 juli is beperkt, omdat de eerste verlaging of bevriezing pas één jaar na de ingangsdatum van de nieuwe wet ingaat, en voor oudere WAO'ers nog later.