Angolezen gaan massaal naar de stembus

LUANDA, 29 SEPT. In groten getalen zijn vanochtend de Angolezen naar de stembus gegaan. Bij sommige stemlokalen in de hoofdstad Luanda hadden de eerste kiezers zich al om drie uur 's nachts in rijen opgesteld.

Bij het openen van de stemlokalen om zeven uur begonnen de mensen te dringen. Opgewonden kiezers probeerden als eersten toegang te krijgen en er braken op kleine schaal schermutselingen uit.

In de stemlokalen wordt de kiezers uitgelegd hoe te stemmen. Vooral voor de ongeletterden die vaak geen Portugees spreken neemt dat veel tijd. Iedere kiezer neemt ongeveer vijf minuten in beslag waarmee het onwaarschijnlijk is dat bijna alle vijf miljoen kiesgerechtigden in twee dagen hun stem kunnen uitbrengen.

De stemgerechtigde leeftijd is achttien jaar maar bij sommige stembureaus slaagden jongeren van een lagere leeftijd erin hun stem uit te brengen. Daar werden door verkiezingsfunctionarissen en de waarnemers van de verschillende partijen in de stemlokalen geen vragen over gesteld. Iedereen die er twee maanden geleden in slaagde zich te registreren voor deze presidents- en parlementsverkiezingen mag zijn stem uitbrengen.