Analisten verdeeld over toekomst Philips

Philips-president Timmer gaf vorige week in Groot-Brittannië aan beleggers een toelichting op de stand van zaken bij Philips. Eind volgende maand zal hij dat zelfde in Amerika doen. Veel analisten vinden zijn verhaal steekhoudend en raden de aandelen bij de huidige koers (23 gulden) aan. Zij hebben het idee dat het - vooral op de middellange termijn - alleen maar beter kan gaan met het veelgeplaagde elektronicaconcern.

Operatie Centurion is in volle gang en moet bij Philips op twee fronten voor een forse ommezwaai zorgen. Ten eerste moet de divisie consumentenelektronica weer winstgevend worden. Ten tweede moet de betaalde rente (1991: 1,9 miljard gulden) snel omlaag. Zolang die zo hoog blijft, lukt het Philips nooit het eigen vermogen, nu minder dan 25 procent van het totale vermogen, te versterken.

“Nog steeds verdient de balans van Philips niet het predikaat sterk,” zegt M. Verbeek van het Institute for Research and Investment Services (I.R.I.S.). Volgens analist A. van Hilst van Amstgeld is Philips al aardig op weg de rentelasten te verlagen. “Door het verkleinen van de voorraden, het afstoten van onroerend goed en deconsolidaties zal zeker 3 miljard gulden worden vrijgemaakt. Dat scheelt op jaarbasis 300 miljoen gulden aan rente.”

Philips en andere elektronicaproducenten die zich op de consumentenmarkt richten zoals Sony en Matsushita (Panasonic), zien hun marges sterk onder druk staan. Philips weet inmiddels uit het verleden dat de tijd dat hardware echt winstgevend is, erg kort is. Snel na de introductie komt ook de concurrent met vergelijkbare produkten op de markt. Vandaar dat Philips net als Sony zich steeds meer op de bijbehorende software richt. Nieuwe innovatieve produkten zoals dcc, cd-i en hdtv moeten op den duur geld in het laatje brengen.

Analisten die verwachten dat deze produkten in combinatie met door Philips en Polygram geleverde software geheide successen zijn en dat de marktomstandigheden verbeteren, adviseren beleggers aandelen Philips te kopen.

I.R.I.S, daarentegen, wil eerst aanwijzingen dat de situatie op de consumentenmarkt echt beter wordt. “Zolang er niet meer producenten zoals Toshiba zich terugtrekken, is er geen droog brood te verdienen op die markt. Bovendien is de strijd tussen de minidisk van Sony en dcc van Philips nog onbeslist. Die kan ontaarden in een kostbare prestigestrijd die weer ten koste gaat van de marges”.

Overigens hebben beide concerns zich al ingedekt voor het geval ze de slag verliezen; Philips en Sony hebben licenties van elkaars produkten uitgewisseld.

    • Frank van Alphen