Van Berkel duikt dieper in het rood

Van Berkel uit Rijswijk, leverancier van weegschalen en snijmachines, heeft het verlies zien toenemen van 2,4 miljoen over de eerste helft van vorig jaar tot 7,3 miljoen gulden over de eerste zes maanden van dit jaar.

Het negatieve resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg van 8,2 miljoen tot 8,3 miljoen gulden. De buitengewone baten bedroegen 5,6 miljoen gulden. Daarin zit een schade-uitkering van 3,5 miljoen gulden uit de afwikkeling van een verzekeringsclaim na de brand in de fabriek in maart 1991 in Rotterdam en 2 miljoen gulden uit de verkoop van een niet meer gebruikt pand in Duitsland. De buitengewone lasten van 4,6 miljoen bestaan vooral uit voorzieningen voor verdere rationaliseringen in Duitsland en Groot-Brittannië.

De omzet daalde met 2,5 procent tot 142,3 miljoen gulden en blijft onder druk staan van de matige investeringsbereidheid in de meeste markten.

Van Berkel is voor 64,66 procent in handen van de Britse General Electric Company. Van Berkel heeft over het boekjaar 1991 een verlies geleden van 5,8 miljoen. Dat was het zesde achtereenvolgende jaar waarin de onderneming rode cijfers liet zien.