Vakcentrales zien geen reden om looneisen te verlagen; Onenigheid over prognose inflatie

DEN HAAG, 28 SEPT. De vakcentrales FNV en CNV zien geen reden hun looneisen te verlagen, ook al komt de inflatie volgens minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) volgend jaar lager uit dan de 3,75 procent die het kabinet op Prinsjesdag berekende. De Vries verwacht dat de prijzen volgend jaar met een half tot één procentpunt minder zullen stijgen.

De prognose van De Vries wordt niet gedeeld door het Centraal Planbureau en het ministerie van financiën, zo bleek vanochtend. Het CPB gaat nog steeds uit van een gemiddelde prijsstijging volgend jaar van 3,75 procent. Financiën bleek evenmin te begrijpen hoe De Vries uit de recente monetaire ontwikkelingen nu al conclusies heeft kunnen trekken.

De Vries deed zijn uitlatingen gisteren op de NCRV-radio. Hij baseerde zich op berekeningen van zijn eigen ministerie. De lage dollarkoers, alsmede de waardedaling van het Britse pond, de Italiaanse lire en de Spaanse peseta hebben op zijn departement tot de conclusie geleid, dat de inflatie in Nederland lager zal uitvallen. Buitenlandse produkten zullen in Nederland drie tot vier procent goedkoper zullen worden, aldus De Vries. Tegenover dat voordeel staat het nadeel dat de Nederlandse export duurder wordt en dus de concurrentiepositie van het bedrijfsleven verslechtert. Dat moet volgens De Vries reden zijn de lagere prijzen “spoorslags te gebruiken om onze looneisen te matigen”.

FNV en CNV vinden De Vries' berekeningen voorbarig. Beide vakcentrales blijven hun looneisen dan ook (mede) baseren op een inflatie van 3,75 procent. CNV-bestuurder A.J. de Geus verweet vanochtend de minister een “opportunistische” opstelling. Ook de FNV is opgevallen dat De Vries soms heel voorzichtig is met bijstelling van het beleid, zoals met de WAO-plannen, maar nu hem dat beter uitkomt juist “erg snel” is met zijn conclusie.

De minister deed zijn uitlatingen kort voordat de FNV met haar arbeidsvoorwaardenbeleid voor het komende jaar komt. De vakcentrale legt daar vanmiddag de laatste hand aan, waarna voorzitter J. Stekelenburg het presenteert. De verwachting is dat hij het belang van "centraal overleg' tussen werkgevers, werknemers en kabinet voor zowel loonmatiging als verhoging van de arbeidsparticipatie zal beklemtonen. De vakcentrale voorziet dat beide in het gedrag komen zonder de ruggesteun van een krachtige aanbeveling van de overkoepelende organisaties van werkgevers en werknemers, al dan niet na samenspraak met het kabinet.