VAE: Iran moet eilandjes verlaten

ABU DHABI, 28 SEPT. De Verenige Arabische Emiraten (VAE) hebben besloten Iran mee te delen dat het drie bezette eilandjes in de Golf moet ontruimen.

Zo niet, dan zullen de VAE de kwestie in de Verenigde Naties aan de orde stellen en zal Iran verder internationaal isolement het hoofd moeten bieden, aldus zegslieden die de gisteren in Abu Dhabi begonnen onderhandelingen tussen beide partijen van nabij volgen. De Iraanse ambassadeur in de VAE zei eerder dat beide partijen “zeer optimistisch” waren dat ze hun geschil over de eilandjes vreedzaam konden oplossen. Kranten in Iran hebben er echter de laatste tijd geen enkele twijfel over laten bestaan dat Teheran de eilandjes als de zijne beschouwt. (Reuter)