Staat van beleg Birma ten dele ingetrokken

RANGOON, 28 SEPT. De militaire junta van Birma heeft zaterdag na drie jaar de staat van beleg ten dele ingetrokken. De speciale militaire rechtbanken, die sinds juli 1989 waren gemachtigd om gearresteerde burgers te veroordelen zijn opgeheven. Maar over de verboden op politieke activiteiten en samenscholingen van vijf of meer personen is niet gerept, zodat wordt aangenomen dat die nog steeds van kracht zijn.

Volgens een mededeling van de Birmese radio konden twee decreten die regionale militaire leiders het standrecht verleenden worden ingetrokken “met het oog op de verbeterde algemene situatie en wegens de belangen van het volk”. De radio noemde Khin Nyunt, het invloedrijke hoofd van de militaire inlichtingendienst, als opdrachtgever van het bevel tot intrekking.

De Staatsraad voor Herstel van Orde en Gezag (SLORC), de naam waarmee de junta zichzelf heeft getooid, voerde onmiddellijk na de bloedige onderdrukking van de democratische beweging in september 1988 een verbod op politieke activiteiten in, naderhand gevolgd door een volledige staat van beleg.

Volgens diplomaten in de hoofdstad Rangoon is de verlichting van de dictatuur - in augustus mochten aan de universiteiten na een half jaar weer colleges worden gegeven en eerder deze maand werd de avondklok al opgeheven - ingegeven door de toenemende buitenlandse druk die op het bewind wordt uitgeoefend. Birma wordt door Amnesty International en door organisaties van de VN aangemerkt als een land waarin alle elementaire rechten van de mens met voeten worden getreden. De belangrijkste oppositieleider, Aung San Suu Kyi, heeft al drie jaar huisarrest; in het oosten van het land vecht het regime tegen etnische bevrijdingsbewegingen en in het westen heeft een vervolging van de moslim-minderheid plaats. (AP, Reuter)