Simons remt fusies van ziekenhuizen even af

DEN HAAG, 28 SEPT. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zal voorlopig geen fusies goedkeuren die leiden tot grote ziekenhuizen. Over initiatieven voor grootschalige nieuwbouw zal hij pas beslissen als met de Tweede Kamer over de structuur van de ziekenhuiszorg heeft gesproken. Kleine ziekenhuizen moeten van hem gaan samenwerken met grote instellingen.

Simons schrijft in zijn nota "Fusie en Bouw', die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dat de baten van schaalvergroting niet meer opwegen tegen de kosten ervan. Onder grote ziekenhuizen verstaat de staatssecretaris instellingen met meer dan 600 bedden. Het is nog niet bekend wanneer Kamer en Simons met elkaar over de ziekenhuiszorg gaan praten.

De schaalvergroting in de ziekenhuissector is mede het gevolg van beoogd beleid, aldus Simons. Hij wijst erop dat er amper tien jaar geleden nog sprake was van relatief kleinschalige voorzieningen, met als gevolg doublures en versnippering enerzijds en onnodig kwaliteitsverlies anderzijds. Het aantal ziekenhuizen kleiner dan 300 bedden is in tien jaar meer dan gehalveerd, het aantal instellingen met meer dan 600 bedden bijna verdubbeld. “Ik meen dat het juist is dit proces van schaalvergroting nu een halt toe te roepen”, aldus Simons.

De staatssecretaris signaleert bij grote ziekenhuizen de neiging om zich te profileren met superspecialismen, vergelijkbaar met academische ziekenhuizen. Aan dergelijke "quasi-academische ziekenhuizen' is volgens hem geen behoefte. Schaalvergroting en spreiding van topzorg (zoals hart- en longchirurgie) als gevolg van profilering van grote ziekenhuizen leiden tot duurdere zorg, ook voor eenvoudige ingrepen.

Grote ziekenhuizen die willen fuseren, moeten zich nog maar eens bedenken, vindt Simons. Hij heeft enkele niet nader genoemde ziekenhuizen met fusieplannen verzocht om als alternatief een andere opzet van de ziekenhuisorganisatie te onderzoeken. Ziekenhuizen met minder dan 200 tot 250 bedden kunnen niet langer zelfstandig blijven bestaan, vindt Simons. Samenwerking met grotere ziekenhuizen noemt hij onontkoombaar om continuïteit en kwaliteit van de zorg te waarborgen.