PvdA wil 200 miljoen extra voor industrie

DEN HAAG, 28 SEPT. Voorzitter H. Vos (PvdA) van de Kamercommissie voor economische zaken wil voor 1993 één miljard gulden vrijmaken voor een offensief industriebeleid.

In het blad "Onderneming' van de werkgeversorganisatie VNO van deze week pleit hij ervoor 200 miljoen gulden op de begroting vrij te maken. Banken en verzekeraars zouden vervolgens met 800 miljoen gulden over de brug moeten komen. Met het totale bedrag kunnen dan technologische projecten worden gefinancierd, aldus Vos.

Vos onderschrijft hiermee het beleid van minister Andriessen van economische zaken, die met een nieuwe “faciliteit” wil komen. Andriessen voert momenteel gesprekken met financiële instellingen. “Ik heb begrepen dat er nog nergens een deur voor de minister is dichtgeslagen”, laat Vos weten. Als die aanpak slaagt en een dergelijk bedrag oplevert (en liever meer in latere jaren), dan is er volgens hem sprake van een “offensief industriebeleid”.

Vos vindt de aanpak van de minister “niet slecht”. Het idee van vorming van clusters - kernactiviteiten met daar omheen toeleveranciers - en het beschikbaar stellen van geld voor ontwikkelingsprojecten spreekt hem aan. “We zijn er alleen niet met steun aan DAF en Océ. Er is meer geld nodig.”

Vos erkent dat Nederlandse banken handelsbanken zijn en niet, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk industriebanken. “Wat voor de eerste een kostenpost is, is voor de tweede een investering.” Hij houdt de Nederlandse banken voor, dat door de ontwikkeling van de interne markt de buitenlandse handelsbanken actiever zullen worden in Nederland. “Nederlandse banken zullen dan wel mee moeten doen om een rol van betekenis te spelen.”