PTT wil geneesmiddelen distribueren

ROTTERDAM, 28 SEPT. PTT Post wil ook geneesmiddelen gaan distribueren. De logistieke dienst van het postbedrijf onderhandelt daarover met een aantal farmaceutische ondernemingen.

Namen van betrokken bedrijven wil een woordvoerder van PTT Post niet geven zolang het overleg ermee gaande is. De besprekingen zullen, zo wordt verwacht, dit jaar worden afgerond. De gesprekken tussen PTT Post en farmaceuticabedrijven passen in het beleid van PTT Post om zijn markt te verbreden.

Volgens de woordvoerder is de logistieke dienst van de PTT op de hoogte van de eisen die de wetgever stelt aan de distributie van geneesmiddelen. Hoe PTT Post de vereiste vergunning denkt te verwerven, is nog niet duidelijk. De woordvoerder sluit niet uit dat de onderneming daartoe zelf een apotheker in dienst neemt, “maar er kan natuurlijk een van de bestaande, door apothekers gedreven groothandels worden overgenomen.”

De omzet op de Nederlandse geneesmiddelenmarkt is, in prijzen "vanaf de fabriek', circa 2,7 miljard gulden. De groothandels die zich momenteel bezighouden met de distributie van farmaceutica boeken daarop een marge van tien tot twaalf procent. PTT Post denkt in die distrbutie “scherp concurrerend” te kunnen opereren.

De distributie van geneesmiddelen is grotendeels in handen van drie ondernemingen: OPG, Brocacef en Interpharm. Hun marktaandeel wordt geschat op respectievelijk 40, 27 en 17 procent. Deze bedrijven hadden in 1990 nog meer dan negentig procent van de markt in handen. Ze hebben vooral terrein verloren aan de zogeheten “rugzakgroothandelaren” die nauwe banden onderhouden met de apothekers. Deze rugzakgroothandels beheersen vooral de parallelimport van genesmiddelen uit landen, vooral België, waar de prijzen lager zijn. Een deel van deze ondernemingen is overigens inmiddels overgenomen door de grote distributeurs.

Al enige tijd staat de distributie van geneesmiddelen door de reguliere groothandel onder druk. Behalve door de opkomst van de parallelmarkt komt dat ook door de invoering van het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS), op 1 juli 1991 voor ziekenfondsverzekerden en op 1 januari 1992 voor de particulier verzekerden. De invoering van het GVS zet vooral de prijzen van de farmeutica onder druk. Fabrikanten ervan trachten dat deels te compenseren door op de marge van de groothandel te beknibbelen. Enkele jaren geleden bedroeg die nog zo'n 18 procent.

Een woordvoerder van OPG noemt de plannen van de PTT "opmerkelijk'. “Als je ziet hoe de distributie van de 20.000 geneesmiddelen in ons pakket is georganiseerd - een organisatie die is ontstaan uit een heel duidelijke behoefte van de kant van de afnemers - is het opmerkelijk dat de PTT denkt ook op deze markt te kunnen opereren. Het gaat hier om een bijzonder precair artikel dat 365 dagen per jaar en meerdere keren per dag moet worden aangeleverd. Wij zijn erg benieuwd hoe de PTT zich dit voorstelt te gaan doen.”