Provincie Utrecht tegen sneltram

UTRECHT, 28 SEPT. De provincie Utrecht is tegen aanleg van een sneltramlijn in de Utrechtse binnenstad.

Zo'n lijn eist zodanige investeringen dat voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer elders in de stad niets meer overblijft, vindt Provinciale Staten. Bovendien bestaat te weinig zekerheid dat het rijk de exploitatietekorten die bij een tramlijn optreden, zal vergoeden. Gedeputeerde mr. D. Kok van verkeer en vervoer heeft dit standpunt van de provincie vanmorgen bekendgemaakt. Volgens Kok kan de groei van het passagiersaanbod beter met nieuwe bussen worden opgevangen.