Ook Beunders "leende' citaten voor reportage

ROTTERDAM, 28 SEPT. Evenals Adriaan van Dis heeft Henri Beunders, hoogleraar maatschappijgeschiedenis in Rotterdam en ex-redacteur van NRC Handelsblad, zich bezondigd aan plagiaat. Deze beschuldiging uit de journalist Gerard Mulder in het vakblad De Journalist.

Mulder toont aan dat Beunders in een reportage uit Cambodja die op 23 april 1988 in NRC Handelsblad verscheen, enkele passages nagenoeg letterlijk heeft overgenomen uit het boek "Getuige van Cambodja' van Someeth May. Beunders, gevraagd om een reactie, noemt het achteraf “slechte journalistiek” en “een faux pas”. “Met een verwijzing erbij was er niets aan de hand geweest”, aldus de hoogleraar.

In de reportage uit 1988, over de stemming in Cambodja bij de Vietnamese invasie van 1979, schrijft Beunders: “De mensen kochten, zongen en aten, aten nog wat, sliepen en aten weer”. Het citaat van May luidt: “De mensen kookten en zongen en aten en kookten weer en aten nog wat en sliepen nog wat”. Op deze wijze zijn nog enkele zinnen verwerkt.

In een column voor De Journalist verwijst Mulder naar een opiniestuk van Beunders dat op 28 augustus dit jaar in NRC Handelsblad werd gepubliceerd naar aanleiding van de "affaire-Van Dis'. (Van Dis heeft, zo onthulde in augustus het weekblad Vrij Nederland, in een serie reportages uit Zuid-Afrika enkele citaten "geleend' van een Amerikaanse schrijver.) In zijn opiniebijdrage betreurt Beunders het dat “de reportagejournalistiek niet zelden van leen- en jatwerk aan elkaar hangt. De meesten doen het alleen iets slimmer dan Van Dis.” Hiermee geconfronteerd zegt Beunders: “In mijn opiniestuk heb ik in eerste instantie geschreven: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, maar dat is geschrapt omdat volgens anderen de indruk zou wekken dat ikzelf ook plagieerde. Maar ik had de hand in eigen boezem moeten steken.”