Nieuws moet wijken voor droomreizen

BRUSSEL, 28 SEPT. “Wil de wereld alstublieft stoppen met draaien na half acht?” Met deze hartekreet, opgemaakt over de gehele voorpagina, richt het Vlaamse dagblad De Morgen zich vandaag tot zijn lezers.

De krant dreigt te verdwijnen: niet om financiële redenen zoals in het verleden, maar om een journalistieke. De uitgever van het ochtendblad wil De Morgen voortaan vroeger gaan drukken. Dat betekent dat de redacteuren hun laatste artikelen al om half acht 's avonds moeten hebben ingeleverd, terwijl de "deadline' voorheen twee uur later lag.

“Executie door wurging”, zo noemt hoofdredacteur Piet Piryns de aangekondigde maatregel van hoofdaandeelhouder De Persgroep. Het vervroegde tijdstip van sluiten betekent volgens hem dat de ongeveer 50 redacteuren geen fatsoenlijke krant meer kunnen maken omdat ze veel belangrijk nieuws (“Willen de EG-lidstaten Maastricht voor half acht ratificeren, alstublief” en “Beste regering, als u valt, doe het dan alstublieft voor half acht”) niet meer mee kunnen nemen.

“Nieuws is, net als joghurt, aan bederf onderhevig. Wij willen onze lezers niet bedriegen door hen een krant aan te bieden waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden”, aldus Piryns in een hoofdartikel in de krant van vanochtend.

De Morgen werd in december 1978 opgericht, min of meer als voortzetting van de ter ziele gegane socialistische bladen de Volksgazet (uit Antwerpen) en het dagblad Vooruit (uit Gent). Het blad - “een open, Vlaamse, progressieve en niet partijgebonden” krant - zorgde voor vernieuwing en opwinding in de Vlaamse mediawereld, waarbij het niet schroomde om links en rechts tegen schenen te schoppen. Tegelijkertijd heeft het altijd te kampen gehad met een slechte verkoop (oplage op dit moment rond de 25.000) en (dus) met financiële problemen. Lange tijd heeft de Socialistische Partij de verliezen aangevuld.

In 1986 leek De Morgen te verdwijnen, toen het faillissement werd aangevraagd. Maar dank zij een grootscheepse solidariteitsactie, op poten gezet door de redacteuren en bijgestaan door progressief en artistiek Vlaanderen, kwam genoeg geld op tafel om het voortbestaan de redden. Twee jaar later werd besloten om De Morgen onder te brengen bij de Persgroep, die onder andere ook Het Laatste Nieuws uitgeeft. Volgens hoofdredacteur Piryns heeft De Morgen de afgelopen jaren met verlies gedraaid maar is nu juist dit jaar aan die noodlijdende situatie een eind gekomen.

Volgens directeur Christian van Thillo van de Persgroep is het vervroegen van de sluitingstijd van De Morgen uitsluitend ingegeven door technische redenen. Binnenkort begint een promotiecampagne voor Het Laatste Nieuws, waarbij onder andere bankbiljetten uit allerlei landen in de krant worden gestopt, en daarbij is extra zetcapaciteit nodig. Om die reden moet De Morgen nu inschikken.

De redactie neemt de zaak uiterst hoog op. De kans groot dat op een vergadering vandaag wordt besloten om maar helemaal te stoppen met het maken van De Morgen. Volgens hoofdredacteur Piryns kan de dreigende ondergang van de krant niet los worden gezien van “de steeds verder om zicht heen grijpende verkleutering van de samenleving”.

“Het kan haast niet symbolischer: de aanleiding (niet de oorzaak) voor het conflict over de sluitingstijden dat we nu meemaken is een marketing-idee om de lezers van een populaire krant bankbiljetten aan te bieden. Kranten proberen niet langer lezers te winnen door de kwaliteit van hun informatie, maar door het weggeven van zloty's, pluche konijnen en droomreizen.”

    • Wim Brummelman