"Maastricht' en de carrières van politici

Een "bungelend' Maastricht verandert de kansberekeningen die menig politicus maakt voor zijn eigen carrière.

Als het verdrag voorlopig niet in werking treedt, moeten er andere scenario's op tafel komen. Eerst even de stand van twee weken geleden: Jacques Delors blijft nog twee jaar voorzitter, Frans Andriessen zeer waarschijnlijk nog twee jaar de Nederlandse Euro-Commissaris. Besloten was dat de hele Commissie, wier mandaat 1 januari afloopt, voor twee jaar zou worden benoemd (tot 1 januari 1995) en niet voor de gebruikelijke vier jaar, opdat de zittingsperiode voortaan samenvalt met die van het Europese Parlement.

Nu "Maastricht' niet op 1 januari 1993 in werking treedt, valt die opzet in duigen. De EG werkt dan verder op basis van het verdrag van Rome, hetgeen betekent dat de Commissie weer wordt benoemd voor vier jaar. Voor het scenario van Delors' gedoodverfde opvolger, Ruud Lubbers, maakt dat ogenschijnlijk weinig uit. Voorzitters worden sowieso voor twee jaar benoemd en Delors wil in '95 meedingen naar het Franse presidentschap. Per 1 januari '95 is de voorzittersstoel dus vrij.

Maar, er zit een flinke ratelslang onder het gras. Andriessen zal zich zeker niet voor vier jaar laten herbenoemen; dus moet er wellicht al per 1 januari 1993 een nieuwe Nederlandse Euro-Commissaris worden aangewezen. In die situatie komt Lubbers in concurrentie met kandidaten als Piet Dankert, staatssecretaris voor Europese zaken, en ook met Gerrit Braks, oud-minister van landbouw, thans KRO-voorzitter. Beide heren willen dolgraag naar Brussel, maar uiteraard niet als ze over twee jaren het veld moeten ruimen voor Lubbers.

Voor het scenario van de premier is het dus maar beter dat Andriessen zich voor vier jaar laat herbenoemen en er dan gewoon over twee jaar mee stopt. Andriessen komt deze week op het Torentje praten over de opvolging. Dankert zet zijn kaarten op het nee van Andriessen. Dankerts commentaar: “Het lijkt me leuk Andriessen op te volgen want dan is de cirkel van mijn carrière rond”, aldus de vroegere voorzitter van het Europees Parlement. (DJE)

    • Hendrik Spiering
    • Geert van Asbeck
    • Kees Versteegh