Janmaat mocht motie indienen

Janmaat is weer ietsje meer geaccepteerd. In 1982, toen de Centrumdemocraat voor het eerst in de Tweede Kamer kwam, trof hem een totale boycot door de overige Kamerleden. Ze verlieten de zaal als de ex-leraar en ex-directeur van een kleine meubelfabriek het spreekgestoelte beklom.

Inmiddels blijven de Kamerleden wel zitten als hij het woord voert. Men wil de ressentimenten van Janmaats aanhangers tegen parlement en regering niet voeden. Vorige week, bij de evaluatie van het nationale minderhedendebat, kreeg Janmaat zelfs de kans om een motie in te dienen. Volgens de geldende bepalingen dient een motie altijd door minimaal vier aanwezige leden van de Kamer te worden ondersteund. Dit hoeft echter niet op instemming met de inhoud zelf te duiden.

Janmaat riep de regering op de “opvang van nieuwgekomen vreemdelingen” te staken daar de “situaties in de probleemgebieden van de grote steden in een meer explosieve situatie geraken.” Vier Kamerleden zorgden ervoor, dat er over kan worden gestemd: Dijkstal (VVD), Leerling (RPF), Van Middelkoop (GPV) en Krajenbrink (CDA). Krajenbrink lichtte toe: “Degenen die in dit parlement zitten, moeten moties kunnen indienen. Ik wil nu al wel melden dat wij de motie volstrekt verwerpen.”

Van Middelkoop zei ongeveer hetzelfde en voegde eraan toe moeite met zijn besluit te hebben gehad. Als reden daarvan noemde hij echter niet de tekst van de motie, maar het feit dat Janmaat nauwelijks aan het debat had deelgenomen omdat de CD'er de eerste termijn had gemist. Dus Van Middelkoop had de motie van Janmaat zonder commentaar ondersteund als deze wel het hele debat aanwezig was geweest? “Waarschijnlijk wel, ja. Ik steek zo vaak mijn hand op ter ondersteuning van moties terwijl ik het met de inhoud daarvan het volstrekt oneens ben. Als de inhoud van de motie van Janmaat abject was geweest, en dat was ie niet, dan had de voorzitter van de vergadering wel ingegrepen.” (KV)