Inhoud van muziek staat bij Lupu voorop

Concert: coryfeeën aan het klavier. Recital door Radu Lupu. Programma: F. Schubert: Sonates D.840 en 850; J. Brahms: Intermezzi, Capriccios en Rapsodieën. Gehoord: 25/9 Grote Doelenzaal Rotterdam.

“Er is muziek die tot iemand komt en andere die verlangt dat men tot haar gaat.” Met een variant op deze stelling van Liszt zou men kunnen zeggen dat er interpreten zijn die het publiek overrompelen en anderen die een uiterste aan luisterconcentratie van hun gehoor eisen en geen enkele poging wensen te ondernemen tot vereenvoudiging van de muzikale inhoud. Radu Lupu, die als eerste in de Doelen-serie "Coryfeeën aan het klavier' optrad, is, zoals men reeds lang weet, zulk een introverte pianist wiens spel bijna cryptisch en vol understatements klinkt. Op applaus is hij niet gesteld. Hij haast zich om zonder adempauze zeven stukken van Brahms af te werken, bang als hij is voor het verslappen van de spanning.

Nu kan dat eventueel nog wel bij de beide rapsodieën opus 79 omdat die overbekend zijn. Maar de zelden gespeelde snelle capriccios uit opus 76 zouden gebaat zijn geweest bij een moment van bezinning. Lupu heeft bovendien de neiging bij rusten of fermates nauwelijks tijd te nemen, terwijl zijn vaak overvloedige pedaalgebruik ten dienste van het doorzingen van de klank Brahms' ingewikkelde structuren evenmin bepaald verduidelijkt.

Wat Radu Lupu's spel toch bijzonder maakt - misschien nog meer in de twee Schubert-sonates dan in Brahms - is zijn orkestrale behandeling van de piano. In het begin van zijn carrière voelde hij zich meer dirigent dan pianist. Niet de virtuoze kanten van het instrument fascineerden hem, maar het lijnen- en kleurenspel, het rijke klankspectrum dat recht moet doen aan de diepste inhoud van de muziek. Daarom laat hij zich nog altijd niet afleiden wanneer hij musiceert en wil hij ook niet dat het publiek afgeleid wordt, al was het maar om hem als uitvoerend kunstenaar te bewonderen. Wie naar Radu Lupu heeft geluisterd, denkt niet meer na over de pianist maar wel over de muziek. En zo wil hij het ook.

    • Elly Salomé