Het platte dak van de premier

De minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden heeft zijn levensfilosofie onthuld. Dat geschiedde zaterdag bij het CDA-Vrouwenberaad in Ede, dat vergaderde over "hernieuwd ouderschap'. “Het leven is een plat dak”, zei de premier in een rede, waarin hij veel sprak over “normativiteit”. Wat zijn de normen en waarden nog in een veranderende tijd, “waarin zoveel traditionele cultuur is weggespoeld?” zo vroeg hij zich af. Normbesef dreigt te degenereren in een "het-moet-kunnen-mentaliteit', klaagde de CDA-leider.

Daarom vertelde hij de CDA-vrouwen van een eigen “een micro-ervaring”. Toen hij jong was wilde ook Lubbers vooral meer ruimte en meer vrijheid, geen grenzen. “Maar een ouder iemand vertelde mij toen iets dat ik nooit ben vergeten. Het leven is als het platte dak van een hoog gebouw, zei deze man. Daar kun je maar beter een hek omheen zetten. En dat hek beperkt je niet in je bewegingen, maar het beschermt je. Zo zijn de normen en de grenzen.”

Lubbers bleef met zijn platte dak dicht bij de laatste troonrede. Nederland werd daarin beschreven als een eiland van betrekkelijke rust in een gevaarlijker wordende wereld. Elders leeft men eerder als een fiddler on the roof, zoals in de musical Anatevka wordt bezongen. “Iedereen in het kleine dorp van Anatevka leeft als een violist op het dak, die probeert een mooi eenvoudig liedje te krassen zonder zijn nek te breken.” Waarom verliezen ze niet hun evenwicht? “In één woord: traditie! We hebben tradities voor alles wat we doen. Daarom weet iedereen wie hij is”, antwoordt de voorzanger.

Wat het behoud van tradities betreft, had de premier Nederland beter met een schuin dak kunnen vergelijken. (HS)

    • Hendrik Spiering
    • Geert van Asbeck
    • Kees Versteegh