Hermann Neuberger

Op 72-jarige leeftijd is gisteren de voorzitter van de Duitse voetbalbond Hermann Neuberger overleden.

De bondsbestuurder bezweek in een kliniek in Homburg aan kanker. Neuberger was naast zijn voorzitterschap van de Duitse bond tevens de tweede man bij de wereldvoetbalbond (FIFA). Neuberger werd op 12 december 1919 in Fenne geboren. In 1975, na een journalistieke loopbaan, werd hij de zevende voorzitter van de DFB. Het was de bedoeling dat de invloedrijke bondsbestuurder op 24 oktober voor nog eens drie jaar als voorzitter zou worden herkozen.