Goedkopere ambulance in Den Haag

AMSTERDAM, 28 SEPT. Den Haag krijgt er kent Den Haag een nieuw type ziekenvervoer bij: de hulpambulance. Hulpambulances zijn "gewone' auto's waarin patiënten die onderweg geen medische hulp nodig hebben toch liggend kunnen worden vervoerd. Tot nog toe moesten liggende patiënten altijd met een ambulance mee wat aanzienlijk duurder is. Een eerdere poging om met dit nieuwe ziekenvervoer te starten strandde vorig jaar op verzet van de GG en GD. Ditmaal gaat de dienst wel akkoord.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) heeft vanmiddag het startsein voor de hulpambulancedienst gegeven. Het gaat tot juli 1994 vooralsnog om een experiment. Ziekenvervoerder Het Witte Kruis en drie verzekeraars - de ziekenfondsen Haaglanden en Azivo - en de particuliere maatschappij Nuts Aegon - namen dit initiatief om kosten te besparen op het ambulancevervoer. Een gemiddelde rit met een ambulance kost circa 300 gulden, een rit met de hulpambulance 160 gulden. Aangezien er naar verwachting zo'n 8.000 ritten per jaar zullen worden gemaakt met de hulpambulance levert het initiatief een besparing met ruim een miljoen per jaar op . Het experiment wordt begeleid door een onafhankelijke commissie die in maart 1994 een evaluatierapport zal uitbrengen.

De GG en GD had zich begin vorig jaar verzet tegen het initiatief, toen nog de naam "ligtaxi' droeg. Naar aanleiding van een advies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is nu besloten deze vorm van ziekenvervoer onder de regels voor het ambulancevervoer te brengen. Daartoe zijn er ontheffingen verleend voor uitrusting en bemanning van de wagens. De drie verzekeraars hebben de GG en GD een financiële garantie gegeven voor de looptijd van het experiment zodat een vermindering van het aantal ambulanceritten het budget voorlopig niet aantast. Mocht de hulpambulance in 1994 definitief worden ingevoerd dan heeft het natuurlijk wel gevolgen voor de GG en GD. Daarop kan zij nu reeds inspelen door voorzichtig te zijn met het verlenen van nieuwe vaste aanstellingen bij de ambulancedienst.

Het Witte Kruis heeft zes hulpambulances beschikaar. De keuze tussen een hulpambulance en een gewone ambulance is aan de behandeld arts. Hij moet beslissen of er tijdens de rit medische zorg nodig is. Het bestellen van een hulpambulance verloopt niet via de Centrale Post Ambulancevervoer maar rechtstreeks bij het Witte Kruis.