Gastgezin niet erg in trek bij vluchtelingen

AMSTERDAM, 28 SEPT. Vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië tonen vooralsnog weinig animo om te worden opgenomen in een gastgezin. Het merendeel geeft de voorkeur aan centrale opvang danwel aan zelfstandige behuizing.

Dat bleek tijdens twee voorlichtingsbijeenkomsten die de vereniging VluchtelingenWerk in de tijdelijke opvangcentra in Zuidlaren en Roermond heeft georganiseerd. De komende weken zullen nog andere opvangcentra worden bezocht om de vluchtelingen te informeren over andere opvangmogelijkheden.

Bij VluchtelingenWerk hebben zich sinds augustus 7.500 gastgezinnen aangemeld. Ruim drieduizend vielen af omdat zij alleen aan kinderen onderdak wilden bieden. Een woordvoerder verwacht dat er uiteindelijk 1.200 zullen overblijven. Tot dusver zijn 60 kandidaten formeel als gastgezin aangemerkt. Twee families uit het voormalige Joegoslavië zijn in een gastgezin ondergebracht.

Een woordvoerder van VluchtelingenWerk toonde zich niet verbaasd over de geringe animo onder de vluchtelingen om te verhuizen naar een gastgezin. “Wij hebben nooit van de daken geroepen: ga naar een gastgezin. Het is zeker niet onze eerste optie.”

Voorzitter J.N. Scholten van VluchtelingenWerk wilde gisteren voor de IKON-radio niet spreken van een mislukte regeling. Volgens hem blijven gastgezinnen een "waardevolle aanvulling' vormen op de bestaande opvang. Het aantal tijdelijke opvangcentra van het Rode Kruis is inmiddels tot vijf uitgebreid. De komende weken worden nog twee kazernes in Haarlem en Leeuwarden voor opvang in gereedheid gebracht.

Eind augustus zei G. Geralt van VluchtelingenWerk voor EO-Tijdsein dat aan centrale opvang “toch een aantal pluspunten zitten”. Een voordeel van centrale opvang is dat alle voorzieningen, bijvoorbeeld tolkendiensten en verpleegkundigen, geconcentreerd kunnen worden ingezet. Hij toonde zich desgevraagd ook "niet erg gelukkig' met eventuele opvang door gastgezinnen: “Nee, als ik het zo mag zeggen, echt gelukkig niet. Gewoon omdat het niet strookt met de eerdere ideëen die door VluchtelingenWerk naar voren zijn gebracht”.