Drentse boeren rijden voor derde keer illegaal mest uit

HOOGEVEEN, 28 SEPT. Voor de derde keer dit jaar hebben Drentse boeren zaterdag illegaal mest uitgereden uit protest tegen de mestwetgeving. In het Drentse buurtschap Alteveer bij Hoogeveen sproeiden twaalf boeren mest uit hun giertanks op een stuk bouwland. Dit is van 1 februari tot 15 juni verboden op zandgrond (grasland en bouwland) krachtens de Wet Bodembescherming. Omdat mest ammoniakuitstoot veroorzaakt, moet het in die periode onder de grond geïnjecteerd worden. De Drentse boeren zijn hier tegen omdat volgens hen uitrijden niet schadelijk is voor het milieu en injecteren wel, omdat de injectie het bodemleven vernietigt. Ook vinden zij het injecteren te duur.

Bovendien zijn de boeren van mening dat het mestoverschot door Zuidelijke boeren wordt veroorzaakt en niet door Noordelijke, terwijl de laatsten wel aan regels gebonden worden.

De politie was zaterdag te laat om processen verbaal te kunnen uitdelen. Volgens een woordvoerder van justitie wordt een onderzoek ingesteld.

Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde vorige week 31 boeren wegens het illegaal uitrijden van mest tot geldboetes van vijftienhonderd gulden, waarvan negenhonderd gulden voorwaardelijk. Onduidelijk is of deze boeren zaterdag opnieuw mest hebben uitgereden. Indien zij inderdaad mededen, riskeren zij dat het voorwaardelijk deel van de hen opgelegde geldboete moet worden betaald.