Brinkman herhaalt eis; FNV wil breuk van kabinet om WAO-plannen

DEN HAAG, 28 SEPT. FNV-voorzitter Stekelenburg heeft de PvdA opgeroepen de coalitie met het CDA te verbreken als de christen-democraten weigeren de bestaande WAO-gevallen onder de 50 jaar te ontzien.

Fractievoorzitter Brinkman (CDA) had zaterdag in een interview met het Eindhovens Dagblad onvoorwaardelijke steun van de PVDA geëist voor de kabinetsplannen. Daarin wordt de uitkering van mensen met een WAO-uitkering beneden de vijftig jaar bevroren. Binnen de PvdA leeft de wens van deze bevriezing af te zien omdat de groei van het aantal WAO-uitkeringen afneemt.

VVD en D66 steunen de PvdA in dit streven waarvoor dus een meerderheid bestaat. Brinkman zei echter zaterdag: “Als het niet lukt de WAO aan te pakken dreigt de hele coalitie te mislukken.”

Stekelenburg vatte dit zaterdag voor de IKON-radio op als een dreigement van Brinkman de coalitie te verbreken als de PvdA niet akkoord gaat met het bevriezen van de uitkeringen. Als door politieke spanningen de bestaande WAO-gevallen jonger dan vijftig jaar niet kunnen worden ontzien, dan moet volgens de vakbondsman “de politiek maar besluiten er een kabinetscrisis van te maken”. Volgens Stekelenburg is de PvdA er vorig jaar al “onder door gegaan”, en kan de partij zich niet “permitteren er nu opnieuw onder door te gaan.”

De woordvoerder van Brinkman benadrukt echter dat het interview in het Eindhovens Dagblad geen dreigement bevat om de coalitie te verbreken. “Brinkman heeft alleen willen zeggen: wat blijft er van de coalitie over als je het belangrijkste onderwerp buiten die coalitie om regelt”, aldus de woordvoerder.

PvdA-fractievoorzitter Wöltgens heeft de uitlatingen van Brinkman zaterdag “voorbarig en niet verstandig” genoemd. Partijvoorzitter F. Rottenberg zei: “Een rigide opstelling helpt niet de problemen op te lossen. Er is een bij de PvdA een enorme bereidheid om te zien hoe het aantal WAO'ers kan worden teruggedrongen. Dus die halsstarrige, rigide opstelling helpt niet.” In de PvdA-fractie wordt er verder op gewezen dat zij in mei haar steun aan een motie van VVD en D66 heeft onthouden om de bestaande WAO-gevallen te ontzien.

CNV-bestuurder A.J. de Geus reageerde ronduit afwijzend op de uitlatingen van Brinkman: “Het moet afgelopen zijn met het straatvechten over allerlei politieke gevolgen van de WAO-discussie. Brinkman heeft de sfeer al eerder geweldig opgeklopt. Het wetsvoorstel moet nu gewoon behandeld worden in de Tweede Kamer. Er moet nu niet een politiek spektakel van worden gemaakt, dat is zeer ontluisterend voor de mensen over wie het gaat.”

Minister-president Lubbers wilde zaterdag weinig over de uitlatingen van Brinkman kwijt. “De wet is ingediend en de Kamer is nu aan zet. Het dualisme staat in onze partij altijd in hoog aanzien. Heeft Wöltgens al gereageerd op Brinkman? Het is nu een dialoog tussen twee heren geworden.”

De VVD noemt het “niet moedig” van Brinkman om de discussie over de WAO naar fora buiten de Tweede Kamer te verplaatsen. Een woordvoerder van de partij wijst erop dat het CDA vorige week donderdag nog een verzoek van de VVD heeft afgewezen om deze week in de Tweede Kamer een debat op hoofdlijnen te houden over de WAO.