Belgische regering in crisisstemming bijeen

BRUSSEL, 28 SEPT. De Belgische regering heeft het hele afgelopen weekeinde in crisissfeer onderhandeld over aanvullende bezuinigingen, maar vooral over de staatshervorming. Premier Dehaene heeft aangekondigd dat hij het ontslag van zijn regering zal aanbieden, als in de loop van vandaag geen resultaten worden bereikt.

Het rooms-rode "noodkabinet' Dehaene trad afgelopen voorjaar aan na maandenlange informatiebesprekingen. Het stelde zich ten doel om België financieel-economisch klaar te stomen voor de Europese monetaire unie en om de staatshervorming, de opsplitsing van het unitaire België in een federale staat met een zelfstandig Vlaanderen en Wallonië, af te ronden. Afgelopen zomer werd al overeenstemming bereikt over bezuinigingen, maar tegenvallende cijfers hebben een aanvullende bezuinigingsronde nodig gemaakt.

De grootste problemen hebben evenwel betrekking op het communautaire vraagstuk. Vlamingen en Walen zijn dit jaar al een heel stuk dichter bij elkaar gekomen in een zogenoemde "Dialoog der Gemeenschappen', waaraan ook niet-regeringspartijen meededen. Maar de conflictpunten die toen bleven liggen, waren ook na het beraad van het afgelopen weekeinde nog niet uit de weg geruimd. Belangrijkste knelpunt is de vraag of een inwoner van een Vlaamse gemeente in de grensstreek de mogelijkheid moet hebben om minister te worden in een Waalse regering. Een ander knelpunt is de vraag of Vlaamse inwoners van Brussel, nog steeds de hoofdstad van Vlaanderen, gedwongen kunnen worden om bij te dragen aan belastingen die door het Brusselse gewest worden opgelegd ten behoeve van franstalige projecten.