WAO

Nu de regering de plannen voor de WAO ongewijzigd naar het parlement stuurt voor behandeling, is het raadzaam nog even te herinneren aan het uitstekende artikel in deze krant (7 oktober 1991) van mr. Elkerbout, rechter in Den Haag. Want wellicht ten overvloede: een toegekend invaliditeitspensioen voor ambtenaren bij het ABP is een recht. Daar is veelal jarenlang premie voor betaald.

Het is geen "fooi' uit een "omslagstelsel' of iets dergelijks, maar een verzekering (!) bij calamiteiten. Dit waarde- en welvaartsvaste pensioen wordt betaald uit het gezamenlijk kapitaal dat alle premiebetalers betalen of betaald hebben. Dit is vastgelegd in de pensioenwet. "Bevriezing' of andere ingrepen in het pensioen voor mensen beneden de 50 (volkomen willekeurig gekozen leeftijd, ingegeven door het adagium "verdeel en heers'?) is daarmee strijdig en juridisch onhoudbaar.

Een partij die een dergelijke ingreep in de rechtszekerheid van burgers steunt verdient niet langer het predikaat "volksvertegenwoordiger' laat staan "christelijk'. Als dit een stap is op weg naar "de zorgzame samenleving' van het CDA staat ons nog veel fraais te wachten.

    • Ir. S. Hartog