UNDP

In het bericht "NGO's sporen VN aan tot beperkte rol in Somalië' (NRC Handelsblad, 14 september) wordt Hussein Mursal aangehaald die het UNDP (Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties) verwijt 68 miljoen dollar, “bestemd voor voedselhulp”, achter te houden om futiele bureaucratische redenen”.

In werkelijkheid heeft UNDP helemaal geen 68 miljoen voor Somalië. Wat het wel heeft, is een idciatief bedrag (van 51 miljoen dollar) voor de periode 1992-96 dat niet totaal en onmiddellijk voorhanden is, maar over de jaren beschikbaar komt als donorlanden naar verwachting aan het UNDP bijdragen.