Tempobeurs

De tempobeurs die minister Ritzen voornemens is in te voeren (NRC Handelsblad, 5 september), is de zoveelste uitkleding van het oorspronkelijke basisbeursidee.

Ieder jaar opnieuw wordt er op eenvoudige wijze een stukje van de beurs afgehaald of wordt de lengte van de beurs beperkt, steeds weer met een schier redelijke argumentatie. De tempobeurs wordt gerechtvaardigd met de stelling dat het normaal is dat een beurs gebonden is aan studieprestaties en dat luie studenten geen beurs behoren te ontvangen.

De tempobeurs volgt direct op een andere studiesnelheid bevorderende maatregel, de vijf-jarenmaatregel. Het is voor nieuwe studenten nu al vrijwel niet mogelijk een jaar lang geen of veel te weinig studieprestaties te leveren. Wie dat toch doet ziet z'n beurs voor het laatste studiejaar in het gedrang komen en hiervan lijken de studenten zich terdege bewust te zijn. Men durft geen activiteiten buiten het studeren om te ontwikkelen. Studenten worden geen lid meer van sport-, muziek- of gezelligheidsverenigingen of van organisaties die zich bezighouden met (studenten)politiek.

Hierdoor zal een hele generatie van studenten geen sociale vaardigheden verwerven die samenhangen met het organiseren van een activiteit, vergaderen, discussiëren etc. Als nu ook nog eens de tempobeurs ingevoerd wordt, zal dat de laatste twijfelaars doen besluiten zich alleen nog maar op het studeren te concentreren.

Als de minister doorgaat met het invoeren van maatregelen om de studenten op te jagen, zal er een hele generatie van boekengeleerden opgroeien, die niet meer met twee benen in de maatschappij staat. Zij zullen ondanks al hun kennis niet in staat zijn die prestaties te verrichten, die onze ingewikkelde maatschappij van hen verlangt. Een minister van onderwijs die zich alleen maar laat leiden door financiële aspecten, zorgt niet alleen voor verarming van het onderwijs zelf, maar bovenal voor een verarming van de hele maatschappij.

    • Bestuurslid Algemene Studentenvereniging Cleopatra
    • Arno Rutte