Strengere regels voor het verrichten van zware arbeid

DEN HAAG, 26 SEPT. Het verrichten van zware arbeid wordt aan strengere regels gebonden. Er komen wettelijke voorschriften voor onder meer het optillen, verplaatsen, neerzetten en dragen van zware lasten. Werkgevers moeten er met ingang van volgend jaar voor zorgen dat die voorschriften worden nageleefd. Deze maatregeld volgt uit een EG-richtlijn.

Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) verwacht dat deze maatregel een bijdrage levert aan het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Een aanzienlijk deel van de mensen in de Ziektewet en WAO heeft aandoeningen aan rug, schouders en dergelijke. In Nederland verrichten 1,5 tot 2 miljoen mensen lichamelijk zwaar werk.