Staking van Franse bewaarders verloopt

PARIJS, 26 SEPT. De staking onder de Franse gevangenbewaarders begint te verlopen.

In het grootste deel van de 187 gevangenissen zijn ze inmiddels weer aan het werk gegaan, zo is door de directie van het gevangeniswezen meegedeeld. Minister van justitie Michel Vauzelle heeft als gebaar van goede wil opgelegde straffen aan de stakers opgeschort. Ook de bewaarders in de Clairvaux-gevangenis, waar de actie begon doordat een collega van hen de dood vond bij een uitbraak van gevangenen, zijn inmiddels weer aan het werk. De minister van justitie heeft beloofd meer geld te zullen uittrekken voor verscherping van de veiligheidsmaatregelen. Twee van de acht uit Clairvaux ontsnapte gevangenen zijn inmiddels weer gepakt, een derde is doodgeschoten bij een treffen met de politie. (AP)