ramsj

Carlo Ginzburg: De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar Paperback, Bert Bakker 1989, van ƒ 29,90 voor ƒ 12,90. Van Gennep, Amsterdam en Rotterdam.

Paul Bowles: Points in Time Gebonden, Ecco Press 1982, van ƒ 27,50 voor ƒ 11,90. Van Gennep.

Dr. Hunter S. Thompson: Songs of the Doomed. More Notes on the Death of the American Dream. Gonzo papers Vol. 3 Gebonden, Summit Books 1990, van ƒ 48,50 voor ƒ 12,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

Peter Throckmorton (red.): The Sea Remembers. From Homer's Greece to the Rediscovery of the Titanic. Shipwrecks and Archeology Gebonden, Weidenfeld and Nicolson 1987, van ƒ 70,40 voor ƒ 24,50. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

Simon Schama: Citizens. A chronicle of the French revolution Paperback, Vintage 1988, van ƒ 43,50 voor ƒ 17,90. Van Gennep.

A.N. Wilson: Eminent Victorians Gebonden, Norton 1990, van ƒ 59,50 voor ƒ 19,90. De Boekenmarkt, Den Haag.

Carlo Ginzburg: De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar Paperback, Bert Bakker 1989, van ƒ 29,90 voor ƒ 12,90. Van Gennep, Amsterdam en Rotterdam.

""Als Christus God was geweest, dan zou hij een klootzak zijn geweest als hij zich had laten kruisigen''. Uitspraken als deze van Domenico Scandella, ook wel Mennochio genaamd, werden door de inquisitie opgetekend en in stelling gebracht om hem te veroordelen. Het mocht in de Italiaanse bergen niet gezegd worden dat de evangeliën waren geschreven door monniken en priesters die niets beters te doen hadden. Maar Mennochio werd niet alleen vanwege zijn ketterijen ter dood gebracht. Hij was een van de vele, eigenzinnige denkers uit het volk die zich kritisch tegen kerk en adel uitspraken. Dat was zijn werkelijke doodzonde.

Paul Bowles: Points in Time

Gebonden, Ecco Press 1982, van ƒ 27,50 voor ƒ 11,90. Van Gennep.

Korte, dreigende verhalen uit Noord-Afrika. Een voorbeeld: ""Op zekere nacht was de lucht zwaar van jasmijn; de lijken van de Fransen en hun gezinnen waren achter gelaten onder de cypressen in de parken. Ze lagen tussen de ruïnes van de kleine villa's waaruit de rook nog opsteeg. In de duisternis stak de wind op.''

Dr. Hunter S. Thompson: Songs of the Doomed. More Notes on the Death of the American Dream. Gonzo papers Vol. 3

Gebonden, Summit Books 1990, van ƒ 48,50 voor ƒ 12,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

De analyses van "gonzo-journalist' Thompson doen in eigenzinnigheid niet onder voor die van de zestiende-eeuwse molenaar Mennochio. Een proeve van zijn "new-journalism': ""Op weg naar de bibliotheek schoten mij de woorden van Bobby Kennedy te binnen: "Het enige wat het kwaad nodig heeft om te winnen, is dat goede mensen niks doen.' Maar dat gold niet voor mij, Jack. Wat ik ook ging doen die ochtend, dat was gvd niet "niks'. Ik stond op het punt een onschuldig slachtoffer uit de kaken van Het Systeem te grissen. Potverdomme! dacht ik. Thomas Jefferson zou trots op me zijn, en Bobby Kennedy niet minder..''

Peter Throckmorton (red.): The Sea Remembers. From Homer's Greece to the Rediscovery of the Titanic. Shipwrecks and Archeology

Gebonden, Weidenfeld and Nicolson 1987, van ƒ 70,40 voor ƒ 24,50. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

Midden vorige eeuw maakten velen fortuin tijdens de ""Goldrush''. Ruim zevenhonderd boten voeren met allerlei handelswaar van Europa, om Zuid-Amerika naar San Francisco. Stormen deden vele schepen uitwijken naar Port Stanley op de Falklands. Daar werden ze opgekalefaterd. De onherstelbaar beschadigde boten werden verwerkt tot steigers of loodsen. Veel schepelingen, bevangen door de goudkoorts, drosten al voordat hun schip in San Francisco voor anker ging. Het boek biedt fraaie reconstructies van triremen, boekaniers, en oude oorlogsbodems.

Simon Schama: Citizens. A chronicle of the French revolution

Paperback, Vintage 1988, van ƒ 43,50 voor ƒ 17,90. Van Gennep.

""Frankrijk aan de vooravond van de revolutie is bij hem een land met vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor sociale mobiliteit en met een florerende economie. [...] Schama weet als geen ander de oude doos in dienst te stellen van moderne inzichten en vraagstellingen'', schreef N. C. F. van Sas in NRC-Hdb 8-7-89.

A.N. Wilson: Eminent Victorians

Gebonden, Norton 1990, van ƒ 59,50 voor ƒ 19,90. De Boekenmarkt, Den Haag.

Het Victoriaanse Tijdperk was vooral bruut. De Industriële Revolutie verstoorde oude levenspatronen en schiep een enorme afstand tussen de massa's en de elite. Levensomstandigheden voor rijk en arm waren schrikbarend. Een pijnlijk sterfbed op jonge leeftijd kwam vaak voor. Zelfs Prins Albert, de echtgenoot van Koningin Victoria, stierf door het drinken van met rioolwater vervuild water. Wilson beschrijft deze periode aan de hand van een aantal mensen, waaronder de priester-dichter John Henry Newman, romancier Charlotte Brontë en de excentrieke fotograaf Julia Margaret Cameron. Het was hun on-Victoriaanse manier van leven die hun tot "eminentie' bracht.

    • Hans Moll