Ondanks afwijzing door vijf christen-democratische regeringsleiders; Idee over "Mini-Europa' wint veld

BRUSSEL, 26 SEPT. De vijf christen-democratische regeringsleiders in Europa zijn tegen de vorming van een zogeheten "mini-Europa' rond Duitsland, Frankrijk en de Benelux. Op een top van de Europese Volkspartij (EVP) stelden kanselier Kohl en de premiers Lubbers, Dehaene (België), Santer (Luxemburg) en Mitsotakis (Griekenland) zich vierkant op achter een zo snel mogelijke ratificatie van het Verdrag van Maastricht. Daarin wordt op termijn een Europese monetaire en politieke unie van twaalf landen voorzien.

Sinds eergisteren zijn er hardnekkige geruchten over een mogelijk Frans-Duits initiatief om de impasse rond de ratificatie van "Maastricht' te doorbreken door een kleinere Europese Unie te vormen. Hoewel Parijs en Bonn hardnekkig ontkenden, kreeg het verhaal substantie toen Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, in het openbaar uitsprak dat hiermee wel degelijk rekening moest worden gehouden. Ook de Duitse minister Waigel, de Franse minister Guigou en de Belgische bankpresident Verplaetse hebben zich positief uitgelaten. Premier Dehaene vond het gisteravond een “idee waar we over moeten nadenken”.

Sinds de desintegratie van het Europese monetaire stelsel en de weigerachtige houding van de Britse EG-voorzitter heeft het idee van het "Europa van twee snelheden' in Brussel ook onder diplomaten merkbaar aan aantrekkingskracht gewonnen.

De vijf christen-democratische regeringsleiders probeerden gisteren die ontwikkeling te remmen door de nadruk te leggen op de gefaseerde opbouw van de monetaire unie en de uitzonderingsposities van Engeland en Denemarken in het Verdrag. Volgens premier Lubbers komt het Verdrag van Maastricht in de praktijk op onderdelen al neer op een "Europa met twee snelheden'. Het is daarom niet nodig andere constructies op touw te zetten. Tegelijk oefenen de christen-democraten nauw verholen kritiek op de Britten door vast te leggen dat wie meedoet aan de vorming van de monetaire unie “de regels van het Europese monetaire systeem correct moet toepassen”.

De oud-premier van België, Wilfried Martens, thans EVP-voorzitter, zei na afloop dat landen “de moed moeten hebben” tot een herschikking van hun valuta binnen het systeem te besluiten als de nationale economische toestand daar om vraagt. De Britten wordt in EG-kring verweten dat zij te lang hebben vastgehouden aan een te hoge waarde van het pond binnen het EMS.

Hoewel de vijf regeringsleiders zeggen dat zij al in Maastricht de “angst van de burgers voor een gecentraliseerd Europa serieus hebben genomen”, beloven ze toch de wetgevende en controlerende bevoegdheid van het Europese parlement nog verder te zullen uitbreiden. In een Europa zonder grenzen moet de prioriteit gelegd worden bij een harmonisatie van de controle op asielzoekers en de bestrijding van criminaliteit, zo proberen zij een ander bezwaar dat de laatste maanden opkwam, weg te nemen. De democratische controle op "Brussel' willen de christen-democraten verbeteren door nationale parlementen meer bij de Europese integratie te betrekken. Zo beloven de regeringsleiders voor een betere samenwerking tussen het Europese parlement en de nationale parlementen te zullen zorgen.

    • Folkert Jensma