Omstreden gif mag toch weer worden toegepast

DEN HAAG, 26 SEPT. Het omstreden bestrijdingsmiddel metam-natrium mag toch worden toegepast in de bollenteelt en de tuinbouw. Minister De Vries (sociale zaken) heeft zijn verbod op het gebruik van dit middel ingetrokken.

Eerder dit jaar liet de minister weten dat hij metam-natrium met ingang van 1 juli ging verbieden in de bollenteelt en tuinbouw en het gebruik ervan in de akkerbouw aan strenge regels ging binden. Dit chemische middel zou te grote gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Bedrijven in de tuinbouw en de bollenstreek protesteerden hier heftig tegen. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) noemde het verbod van metam-natrium onaanvaardbaar, omdat het in de bollenteelt niet kan worden gemist. Metam-natrium wordt gebruikt voor grondontsmetting en onkruidbestrijding. In de bollensector gaat het hierbij onder meer om de teelt van tulpen, gladiolen en lelies.

Tot een daadwerkelijk verbod van het middel is het in de bollenteelt overigens niet gekomen, omdat het College van Beroep voor het Bedrijfsleven na protesten van de bedrijven het besluit van De Vries schorste.

De minister heeft nu besloten het middel toch toe te staan, op voorwaarde dat bedrijven voldoende beschermende maatregelen nemen. Het middel moet in de bodem worden geïnjecteerd en mag niet langer over de grond worden gegoten. De minister heeft zijn herziene besluit gebaseerd op nieuwe metingen naar de beroepsmatige blootstelling aan metam-natrium in de bollenteelt. Deze metingen gaven lagere resultaten dan eerdere schattingen van TNO, die de aanleiding vormden tot het verbod.

De minister heeft gisteren laten weten dat in de toekomst regelmatig metingen zullen moeten worden verricht, die alsnog tot nieuwe maatregelen kunnen leiden. De metingen waarop de herziene beslissing van de minister is gestoeld, zijn verricht op initiatief van de bollensector zelf, die daarbij financieel werd gesteund door het ministerie van landbouw.

KAVB-Voorzitter J. Langeslag reageerde verheugd op het nieuwe besluit van De Vries. De technische eisen die de minister stelt aan de toepassing van metam-natrium zijn volgens Langeslag geen probleem. “Die liggen in de lijn van wat de agarrische sector en de industrie zelf hebben aangegeven.” Gieten van het middel over de grond was al een achterhaalde techniek, aldus Langeslag, al was het maar wegens de “onaangename reuk” ervan. De KAVB schatte de financiële schade van het verbod voor de bollensector eerder op 445 à 465 miljoen per jaar.