Nieuwe verenigde reformatorische kerk in oprichting

DOORN, 26 SEPT. De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk willen samengaan en één nieuw kerkgenootschap oprichten.

Daarvoor is gisteren een ontwerp-nieuwe kerkorde gepubliceerd; voor de nieuwe kerk is voorlopig de naam "Verenigde Reformatorische Kerk in Nederland' gekozen. De nieuwe kerkorde zal op z'n vroegst in werking kunnen treden op 1 januari 1995, nadat op alle niveaus inspraak mogelijk is geweest. De drie kerken die willen samengaan hebben nu ongeveer 3,5 miljoen leden.