Mr. P.C. de Jong (40) is benoemd tot directeur ...

Mr. P.C. de Jong (40) is benoemd tot directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Hij is de opvolger van drs. E.A. Hoette. De NVZ is de vroegere sectie ziekenhuizen van de Nationale Ziekenhuisraad. Ze vormt nu samen met de verenigingen voor verpleeghuis- en gehandicaptenzorg de Nederlandse Zorgfederatie. De Jong was dertien jaar juridisch medewerker bij de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV). Bij het LSV-bureau zijn in verband met een voorgenomen reorganisatie, de algemeen en de economisch directeur opgestapt.