Maarten Evenblij: De wereld op zijn kop. ...

Maarten Evenblij: De wereld op zijn kop. Opmerkelijke verschijnselen in wetenschap en techniek 80 blz., Aramith, ƒ 10,-

Lolle Nauta, Gerard de Vries, Hans Harbers, e.a.: De rol van de intellectueel. Een discussie over distantie en betrokkenheid 144 blz., Van Gennep, ƒ 29,90

Theun de Vries: De Duivel. Een essay 42 blz., De beuk, ƒ 20,- Dorothé Voet: Het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen (Architectuurwandelingen 1) Tanja Ledoux: Deventer en de komst van de renaissance- architectuur in Nederland (Architectuurwandelingen 2) Dorothé Voet: Emmen: een modelstad op menselijke maat (Architectuurwandelingen 3) Rob Dettingmeijer: Volkshuisvesting in Rotterdam tussen de wereldoorlogen (Architectuur- wandelingen 4) Alle deeltjes 32 blz., NAi Uitgevers, ƒ 12,50 per deeltje

Ida J. H. Nijenhuis: Een joodse "philosophe'. Isaac de Pinto (1717-1787 en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting

Marnix Krop, Martin Ros e.a. (red.): 1992. Oosteuropa en de sociaal-democratie. Het dertiende jaarboek voor het democratisch socialisme 192 blz., De Arbeiderspers, ƒ 28,90

Erna Peltzer: Het orakel van de kleine wijze(r). Inzichten voor dagelijks gebruik 96 blz., Kosmos, ƒ 19,90

Sigmund Freud: De man Mozes en de monotheïstische religie 184 blz., Boom (vertaling Wilfred Oranje), ƒ 39,50

Luce Irigaray: Ik, jij, wij. Voor een cultuur van het onderscheid 145 blz., Kok Agora (vertaling Agnès Vincenot in samenw. met Désirée Verberk), ƒ 29,90

Christopher Cook (ed.): Pears Cyclopaedia 1992-3 (101rst edition) 1100 blz., Pelham Books, ƒ 33,55

Maarten Evenblij: De wereld op zijn kop. Opmerkelijke verschijnselen in wetenschap en techniek

80 blz., Aramith, ƒ 10,-

Een populair-wetenschappelijk relaas over tegendraadse verschijnselen, binnestebuiten gekeerde werkelijkheid en al dan niet echte omkeringen ter gelegenheid van de jaarlijkse "Wetenschap & TechniekWeek'.

Lolle Nauta, Gerard de Vries, Hans Harbers, e.a.: De rol van de intellectueel. Een discussie over distantie en betrokkenheid

144 blz., Van Gennep, ƒ 29,90

Opstellen van een groep universitaire wetenschappers rond filosoof Lolle Nauta die meent dat het aan de val van het marxisme te danken is dat er weer over intellectuelen gedebatteerd wordt. De "traditionele' intellectueel schijnt "hulpbehoevend' te zijn, en in deze bundel wordt gepoogd te onderzoeken hoe de nieuwe burger-intellectueel in een tijd zonder zekerheden een rol kan spelen in de democratische samenleving.

Theun de Vries: De Duivel. Een essay

42 blz., De beuk, ƒ 20,-

Bewerkte versie van een betoog over de geschiedenis van satan als belichaming van het kwaad, variërend van de eschatologische Antichrist tot de taboeloze Mephistopheles uit Goethe's Faust, dat eerder werd afgedrukt in het Cultureel Supplement van NRC-Handelsblad.

Dorothé Voet: Het Snouck van Loosenpark in Enkhuizen (Architectuurwandelingen 1)

Tanja Ledoux: Deventer en de komst van de renaissance- architectuur in Nederland (Architectuurwandelingen 2)

Dorothé Voet: Emmen: een modelstad op menselijke maat (Architectuurwandelingen 3)

Rob Dettingmeijer: Volkshuisvesting in Rotterdam tussen de wereldoorlogen (Architectuur- wandelingen 4)

Alle deeltjes 32 blz., NAi Uitgevers, ƒ 12,50 per deeltje

Een reeks dunne boekjes op binnenzakformaat met stadwandelingen, omlijst door architectuur-historische informatie, uitgegeven door het Nederlands Architectuur Instituut.

Ida J. H. Nijenhuis: Een joodse "philosophe'. Isaac de Pinto (1717-1787 en de ontwikkeling van de politieke economie in de Europese Verlichting

Handelsuitgave van een dissertatie over Isaac de Pinto, die aanvankelijk actief was in de Amsterdamse financiële wereld en middelpunt werd van de Verlichte joodse geleerden in de Republiek. In Partijs maakte De Pinto kennis met Hume, Diderot en Mirabeau. Hij berispte Voltaire wegens diens antisemitische opmerkingen. In 1771 verscheen zijn beroemde Traité de la Circulation et du Crédit, een politiek- economisch betoog dat sterk de aandacht trok, onder andere van Adam Smith.

Marnix Krop, Martin Ros e.a. (red.): 1992. Oosteuropa en de sociaal-democratie. Het dertiende jaarboek voor het democratisch socialisme

192 blz., De Arbeiderspers, ƒ 28,90

Essays van onder meer Hans Daalder, Wouter Gortzak, Alan J. Day en Ger Verrips die pogen de knoop te ontwarren die Oost-Europa voor de sociaal-democratie inhoudt en inhield. Weinig optimisme over de ontwikkelingen in het voormalig Oostblok, hoewel een veelheid van sociaal-democratische bewegingen zich daar manifesteert. De krampachtige PvdA-politiek sinds de oorlog tegenover Oost-Europa geeft ook al geen reden tot juichen. Voorts een een portret van de SDAP-voorman W. H. Vliegen.

Erna Peltzer: Het orakel van de kleine wijze(r). Inzichten voor dagelijks gebruik

96 blz., Kosmos, ƒ 19,90

Een voorbeeld van de vloedgolf esoterische boeken die Nederland overspoelt: anti-stress therapeute Erna Peltzer openbaart ""een echt orakel'', gebaseerd op oude filosofie uit Iran, dat de weg ontsluit voor beter begrip van ""het collectieve oergebeuren''.

Sigmund Freud: De man Mozes en de monotheïstische religie

184 blz., Boom (vertaling Wilfred Oranje), ƒ 39,50

De drie befaamde en omstreden verhandelingen van Freud uit de jaren dertig omtrent de oorsprong en betekenis van het verhaal over Mozes. Centraal staan de Egyptische wortels van de joodse godsvoorstelling, en de opvatting dat religieuze verschijnselen alleen te begrijpen zijn naar voorbeeld van de neurotische symptomen van de enkeling.

Luce Irigaray: Ik, jij, wij. Voor een cultuur van het onderscheid

145 blz., Kok Agora (vertaling Agnès Vincenot in samenw. met Désirée Verberk), ƒ 29,90

Betoog van de even befaamde als onbegrijpelijke filosofe, psychoanalytica, taalkundige en directrice de recherche aan het Centre National de Recherche Scientifique te Parijs over het vraagstuk van de geslachtelijke identiteit. Vanuit een lofrede op De tweede sexe van Simone de Beauvoir wordt getracht kritiek op de mannelijke wereld om te zetten in een creatieve fase opdat vrouwen concrete wegen vinden ""zichzelf te definiëren ten opzichte van haarzelf''.

Christopher Cook (ed.): Pears Cyclopaedia 1992-3 (101rst edition)

1100 blz., Pelham Books, ƒ 33,55

Nieuwe editie van het beroemde weetjesboek, dat ooit in 1897 begon als reclame-folder van Pears zeepfabriek. Veel over de actuele ontwikkelingen in de wereld, onmisbare achtergronden voor beschaafde conversatie, de nieuwste etiquette-regels, en alles, werkelijk alles wat je altijd al wilde weten maar te bang was om te vragen.