Kort geding over fuseren gymnasium

LEEUWARDEN, 26 SEPT. De medezeggenschapsraad van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Leeuwarden om te voorkomen dat de gemeenteraad aanstaande maandag een besluit neemt over de integratie van het gymnasium in een brede scholengemeenschap.

De gemeente wil per 1 januari 1993 twee grote scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs in Leeuwarden. Het Gymnasium zou daarin tot 1996 een "status aparte' krijgen. De medezeggenschapsraad eist per kort geding dat de gemeente eerst overleg pleegt met de raad over de lessentabel, de gevolgen voor het personeel en de bevoegdheden van de eigen medezeggenschapsraad van het gymnasium binnen de scholengemeenschap voordat er een fusiebesluit genomen wordt. In 1988 hielden leerlingen de school een week bezet om te demonstreren tegen de fusie.