Kinderbijslagfraude georganiseerd via fictieve werknemers

DEN HAAG, 26 SEPT. Het fraudeteam van de Haagse politie heeft in totaal 150 dossiers samengesteld van zaken waarmee volgens Justitie een groep Turkse verdachten ten onrechte kinderbijslag wist te innen.

In alle gevallen werd gemiddeld voor ongeveer 30.000 gulden ten onrechte kinderbijslag ontvangen. De uitkering verliep meestal over een periode van drie jaar en werd vaak met terugwerkende kracht door de verdachten aangevraagd.

Uit het politie-onderzoek, dat al sinds juli loopt na aangifte van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), blijkt dat de verdachten voor het plegen van de fraude een reeks van bedrijven hadden opgericht. Deze firma's werden meestal wel bij de Kamer van Koophandel ingeschreven maar ontplooiden doorgaans geen bedrijfsactiviteiten.

De verdachten zochten, volgens welingelichte justitiële bron, in Turkije kroostrijke gezinnen uit die tegen betaling van bedragen variërend van achthonderd tot duizend gulden bereid bleken allerlei persoonsgegevens en documenten te verstrekken. De vader van de Turkse gezinnen werd in Nederland zogenaamd aangesteld als werknemer van bedrijven zoals kapperszaken, schoonmaakfirma's, aannemersbedrijven of restaurants.

Voor de kinderen van het gezinshoofd in Turkije werd in Nederland kinderbijslag aangevraagd. Het geld moest door de SVB worden overgemaakt op tientallen Nederlandse giro- en bankrekeningen. De uitkeringen werden geïnd door met name drie hoofdverdachten. Bij de arrestatie van in totaal negen verdachten werd op één adres 120.000 gulden in contant geld gevonden. Zes verdachten, vijf Turken en een Nederlander, zitten nog in voorlopige hechtenis.

De 22 districtskantoren van de Sociale Verzekeringsbank hebben inmiddels van het hoofdkantoor nieuwe richtlijnen ontvangen over een betere aanpak van fraude. Een woordvoerder van de SVB spreekt over “intensivering van de controle”.

Van de bedrijven waarvan de nu aangehouden Turkse verdachten gebruik maakten, had volgens justitiële bron vrij eenvoudig kunnen worden vastgesteld dat er iets mis was, omdat er nooit premies werden afgedragen. De fictieve Turkse werknemers hadden ook geen sofi-nummer.

    • Marcel Haenen